cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: lăng mộ vua Humayun
Kể từ khi được xây dựng năm 1569, lăng mộ vua Humayun, tại Delhi, Ấn Độ, đã phải trải qua nhiều thăng trầm lịch sử như chính cuộc đời lưu vong của vị hoàng đế vương triều Mughal. Nằm trong danh sách những tòa nhà có kiến trúc đẹp nhất thế giới, lăng mộ vua Humayun được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại từ năm 1993.