cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: Chùa Mahabodhi
Chùa Mahabodhi, hay còn gọi là chùa Chùa Mahabodhi thuộc huyện Gaya, thuộc tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên và được UNESCO ghi nhận là di sản thế giới từ năm 2002.