cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: tháp Qutub Minar
Tháp Qutub Minar là khu danh thắng giữa lòng thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Qutub Minar là kiệt tác của nghệ thuật Ấn-Hồi, được làm bằng đá sa thạch đỏ, được xây dựng từ đầu thế kỷ XIII và UNESCO ghi nhận là di sản thế giới từ năm 1993.