cis_banner_final_en.png

Liên hợp quốc nói về ngày Phật Đản
Tổng thư ký LHQ António Guterres: Vào Ngày Đại lễ Phật Đản, chúng ta hãy quyết tâm xây dựng cuộc sống hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người trên hành tinh lành mạnh.