cis_banner_final_en.png

Tìm hiểu nền ẩm thực Ấn Độ (Phần 1)
Ẩm thực Ấn Độ có những món ăn ngon nhất và lành mạnh nhất thế giới. Đặc điểm quan trọng nhất của nền ẩm thực Ấn Độ là không có sự đơn điệu về hương vị giữa các món ăn của các bang khác nhau. Ẩm thực miền Bắc khác miền Nam Ấn, khác nền ẩm thực phương Đông và phương Tây. Mỗi vùng miền đều có những nét đặc trưng riêng và một số món ăn truyền thống.

Tìm hiểu nền ẩm thực Ấn Độ (Phần 2)
Đặc sản ẩm thực tại 29 bang của Ấn Độ

Tìm hiểu nền ẩm thực Ấn Độ (Phần 3)
Đặc sản ẩm thực tại 29 bang của Ấn Độ