cis_banner_final_en.png

When two democracies talk
The United States is willing to listen and learn, India is willing to talk about its domestic evolution. The relationship has matured.

Đối thoại giữa hai nền dân chủ
Mỹ sẵn sàng lắng nghe, Ấn Độ sẵn sàng nói về quá trình phát triển. Mối quan hệ đã chín muồi.