cis_banner_final_en.png

Ấn Độ hạn chế thông tin sai về vắc-xin
Với những đột phá về vắc-xin, nhiều quốc gia trong đó có Ấn Độ đang chuẩn bị cho các đợt tiêm chủng ngừa COVID-19. Vấn đề hậu cần và chuỗi cung ứng vẫn là những thách thức lớn nhất đối với việc tiêm chủng hàng loạt ở quy mô lớn chưa từng có trên thế giới. Bên cạnh đó, một thách thức khác ít được tranh luận nhưng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với quá trình tiêm chủng, đó là nạn thông tin sai.

India’s biggest challenge: How to curb Vaccine Misinformation
With breakthroughs in vaccines, many countries including India are gearing up for vaccination drives against COVID-19. While logistics and supply chain remain some of the biggest challenges for mass immunisation for a scale that the world has never administered, the less debated yet most potent hurdle to vaccination is misinformation.

Ấn Độ phê duyệt vắc-xin ngừa Covid-19
Ấn Độ đã phê duyệt thủ tục để bắt đầu một chiến dịch tiêm chủng trên quy mô lớn cho 1,3 tỷ dân của quốc gia hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Trong đó, Chính phủ cũng phê duyệt cho một loại sinh phẩm được phát triển bởi Bharat Biotech, một công ty dược phẩm của Ấn Độ.