cis_banner_final_en.png

Di sản văn hóa thế giới: Đền Taj Mahal
Đền thờ Hồi giáo Taj Mahal là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1983. Công trình này được xây dựng khoảng từ năm 1631 tới năm 1648 tại quận Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.