cis_banner_final_en.png

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tăng cường mối quan hệ đối tác Việt Nam - Ấn Độ
Sự cần thiết phải hợp tác chiến lược để đối phó với Trung Quốc hiếu chiến đã đưa Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn.