cis_banner_final_en.png

Ấn Độ phê duyệt vắc-xin ngừa Covid-19
Ấn Độ đã phê duyệt thủ tục để bắt đầu một chiến dịch tiêm chủng trên quy mô lớn cho 1,3 tỷ dân của quốc gia hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Trong đó, Chính phủ cũng phê duyệt cho một loại sinh phẩm được phát triển bởi Bharat Biotech, một công ty dược phẩm của Ấn Độ.

Tự do, Phân phối và Làm việc tại nhà: Hàm ý của những nghiên cứu của Ăng-ghen trong đại dịch Covid-19
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Tự do, Phân phối và Làm việc tại nhà: Hàm ý của nghiên cứu của Ăng-ghen trong đại dịch Covid-19” của tác giả Saayan Chattopadhyay, Đại học Baruipur College, Kolkata, Ấn Độ và tác giả Sushmita Pandit, Trường Truyền thông Tương lai Future Media School, Kolkata, Ấn Độ. Bài nghiên cứu này đăng trong tạp chí Truyền thông, Chủ nghĩa tư bản và Phê phán (TripleC), số đặc biệt kỳ niệm 200 năm ngày sinh Ăng-ghen, xuất bản trên mạng ngày 27/11/2020, và sẽ ra mắt bản in vào tháng 1/2021.

The COVID-19 Pandemic: Challenges and Opportunities in Changing the Mindset About Education in Vietnam
Since COVID-19 became a global threat in January 2020, the education sector has been one of the sectors that received the most direct and serious consequences resulting from the pandemic: schools were forced to close for 4-5 months, the academic year plan was disturbed, millions of students had to study from home, anxiety and distress spread among educators, parents and students. However, besides these disruptions and challenges, the COVID-19 pandemic has also opened up new opportunities to change the mindset of the education sector in Vietnam.