Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Sự biến động xuất phát từ sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của ở chiến trường châu Âu và châu Á, đi kèm với sự nổi lên của các cường quốc tầm trung có ảnh hưởng. Ấn Độ có thể tận dụng cơ hội này để tăng cường sức mạnh quốc gia.

Bình luận 08:00 05-07-2024

70 năm trước, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký Hiệp định Thỏa thuận các nguyên tắc chung sống hòa bình Panchsheel (tháng 4/1954), sau đó Thủ tướng Nehru và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ra Tuyên bố chung, hệ thống hóa lại, lồng ghép và đưa ra khuôn khổ quy tắc ứng xử mới trong diễn ngôn quốc tế.

Bình luận 05:00 05-07-2024

Với trường hợp của Ấn Độ, xu hướng dài hạn là di dời các ngành công nghiệp (xe điện cũng như các ngành khác) khỏi Trung Quốc được một bộ phận các chiến lược gia Trung Quốc coi là một kết luận có thể đoán trước được.

Bình luận 08:00 05-07-2024

Gìn giữ hòa bình ngày nay là công việc phức tạp đòi hỏi nhiều nhân sự đóng góp cả trái tim và tâm hồn để đấu tranh vì hòa bình

Bình luận 05:00 05-07-2024

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Để hoàn thành mục tiêu này, yếu tố cốt lõi vẫn là nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng đa dạng vì suy cho cùng con người quyết định tất cả. Do vậy, liên tục đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát thực tiễn, lấp đầy khoảng trống giữa thực hành và đào tạo báo chí là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Bình luận 09:53 01-07-2024

Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) từ năm 1982, theo đó cam kết bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền xét xử công bằng, quyền không bị phân biệt đối xử. Tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tại tòa án, cụ thể là cho phép tham dự, ghi âm, ghi hình bằng các thiết bị có đăng ký với tòa, là một trong những cách bảo đảm quyền không bị phân biệt đối xử của nhà báo, đồng thời giúp báo chí đưa tin kịp thời, minh bạch, giúp tòa án thực hiện quyền tư pháp vô tư, công khai, khách quan và nhân văn hơn.

Bình luận 09:39 01-07-2024

Quyết tâm của hai nước nhằm tăng cường kết nối, liên kết thương mại và quốc phòng là tín hiệu tốt cho sự ổn định ở Ấn Độ Dương và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bình luận 02:00 24-06-2024

Ngày 26 tháng 5 năm 2024, đánh dấu 10 năm kể từ khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 14 của Ấn Độ và bắt đầu chính sách 'láng giềng trên hết' của ông.

Bình luận 12:00 08-06-2024

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10