Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bầu cử Ấn Độ: 5 điều cơ bản

Người đưa tin Ấn Độ 02:00 13-04-2024

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất và nền dân chủ lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử kéo dài nhiều tuần, nhiều giai đoạn vào ngày 19 tháng 4, với việc Thủ tướng Narendra Modi đang tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm thứ ba liên tiếp.

Nỗ lực của phe đối lập ở Ấn Độ trước cuộc bầu cử 2024

Người đưa tin Ấn Độ 11:00 20-03-2024

Khi Rahul Gandhi kết thúc cuộc tuần hành vì 'sự thống nhất', liên minh đảng Quốc đại của xuất hiện sự xung đột

Sự thay đổi trong lãnh đạo và môi trường địa chính trị: Những thay đổi trong lãnh đạo sau những năm 1960, kết hợp với căng thẳng với Trung Quốc và Pakistan, đã ảnh hưởng đến việc theo đuổi năng lực hạt nhân của Ấn Độ. Các vụ thử hạt nhân của Trung Quốc năm 1964 cũng góp phần dẫn tới quyết định này.

Người đưa tin Ấn Độ 02:00 31-05-2024

Là hai quốc gia đông dân nhất với tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá cao, Ấn Độ và Trung Quốc đã thực hiện các nỗ lực kiểm soát thuốc lá nhằm hạn chế sự gia tăng tiêu thụ thuốc lá điện tử trong giới trẻ.

Người đưa tin Ấn Độ 02:00 31-05-2024

Cuộc cách mạng kỹ thuật số mở ra những con đường mới cho sự tham gia kinh tế của phụ nữ, tuy nhiên, để đảm bảo sự hòa nhập thực sự, cuộc cách mạng này phải được thúc đẩy bởi các chính sách nhạy cảm về giới.

Người đưa tin Ấn Độ 02:00 31-05-2024

Địa hình phức tạp ở biên giới Ấn Độ-Myanmar và mối quan hệ sắc tộc chung của hai quốc gia làm phức tạp thêm sáng kiến hàng rào biên giới.

Người đưa tin Ấn Độ 02:00 31-05-2024

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10