Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Điểm sách: Gạt bỏ tầng lớp trung lưu : Sự trỗi dậy của nền kinh tế tiến bộ và sự quay trở lại thịnh vượng chung

Xuất bản phẩm 08:00 08-01-2023

Nhà báo chính trị Michael Tomasky theo dõi một sự thay đổi thú vị giữa các nhà kinh tế tiến bộ, những người đang đảo ngược giáo điều bảo thủ trong nhiều thập kỷ và đưa ra một phiên bản thay thế của chủ nghĩa tư bản có thể mang lại sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 5 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Xuất bản phẩm 04:00 01-07-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 8 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Xuất bản phẩm 04:00 31-10-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 7 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Xuất bản phẩm 04:00 31-10-2022

Ấn Độ giành được độc lập dân tộc năm 1947, đến nay đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt tiến trình đó, tự lực tự cường luôn là mục tiêu cơ bản hàng đầu mà nhân dân và Chính phủ Ấn Độ phấn đấu để thực hiện, mặc dù trong mỗi thời kỳ đã áp dụng những chính sách, giải pháp thực tiễn khác nhau. Cuốn sách này ra đời nhằm làm sáng tỏ tiến trình tự lực tự cường của Ấn Độ với tổng cộng 6 chương đi sâu nghiên cứu, phân tích một cách hệ thống những bước đi, chính sách và cách làm sáng tạo của Ấn Độ. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Xuất bản phẩm 01:03 05-10-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 3 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Xuất bản phẩm 01:01 05-10-2022

Là một học giả nổi tiếng phương Tây (Nhận giải Nobel Hoà bình 1952) nghiên cứu triết lý Ấn Độ. Albert Schweizer đã phân tích và nêu lên sự khác biệt giữa triết học Ấn Độ và tư tưởng phương Tây để độc giả nắm bắt dễ dàng những điều uyên áo trong kho tàng tư tưởng Ấn Độ suốt theo dòng lịch sử từ kinh Veda ra đời cho đến ngày nay.

Xuất bản phẩm 01:00 05-10-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10