Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ giúp huấn luyện lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc

Ấn Độ giúp huấn luyện lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc

Một đội đào tạo di động của Quân đội Ấn Độ đã tới Việt Nam để giúp đào tạo cho các phi công Việt Nam về các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

03:19 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Đội gồm bốn nhân viên có kinh nghiệm trong việc tham gia và chỉ huy các đơn vị kỹ sư Ấn Độ trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Các chuyên gia Ấn Độ cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động triển khai các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ kế hoạch được Bộ Quốc phòng Việt Nam thông qua, chương trình đào tạo tập trung vào tổng thể về các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các vấn đề cơ bản của các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong các nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các phi công trong các cơ quan gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc và các tình huống trong sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam và Ấn Độ đã ký một Biên bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc năm ngoái (2016).

Phía Ấn Độ đã cung cấp đào tạo một số lượng lớn cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực này, với chuyến thăm của nhóm đào tạo di động sẽ giúp thực hiện Biên bản ghi nhớ này.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://en.vietnamplus.vn/india-helps-train-vietnam-un-peacekeeping-force/122832.vnp

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục