Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tác động của giáo dục trong xã hội đến Văn hóa chính trị Ấn Độ

Tài liệu nghiên cứu 10:00 20-02-2023

Bản chất của văn hóa chính trị Ấn Độ đã được định hình bởi lịch sử, xã hội, kinh tế, tôn giáo và nhiều truyền thống khác trong xã hội. Văn hóa chính trị Ấn Độ đang trong giai đoạn chuyển tiếp tức là giai đoạn hình thành và vẫn tiếp tục phát triển những nét mới. Nền chính trị Ấn Độ đã thay đổi rất nhiều nếu so sánh từ giai đoạn trước độc lập đến sau độc lập. Xã hội có giáo dục thời kỳ trước độc lập quá thiếu hiểu biết về văn hóa chính trị Ấn Độ nên văn hóa chính trị Ấn Độ thời đó rất đơn giản và dễ quản lý các chức vụ lãnh đạo, thực trạng này vẫn tồn tại cho đến 25 năm sau ngày độc lập.

Siêu sức mạnh mềm: kết hợp nghệ thuật và văn hóa trong vũ trụ ảo metaverse

Tài liệu nghiên cứu 03:00 07-10-2022

Về mặt chính trị, vì văn hóa là phương tiện mạnh mẽ nhất để xác định một quốc gia và do đó, là động lực mạnh nhất cho sức mạnh vô hình của quốc gia đó, nên cần phải đầu tư vào metaverse.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tài liệu nghiên cứu 09:37 29-09-2023

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu tới tham dự buổi thông tin chuyên đề “Việt Nam - Ấn Độ: Kết nối thông qua văn hóa”. Thời gian: 15h00-17h00, thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2023. Địa điểm: Phòng hội thảo quốc tế, tầng 4, nhà A14, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội.

Tài liệu nghiên cứu 11:10 02-08-2023

Bảo tồn di sản văn hóa thông qua bảo tàng là một trong những thách thức lớn nhất trong xã hội đương đại, nhấn mạnh tầm quan trọng đối với sức khỏe xã hội hoặc môi trường.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 09-06-2023

Cơ quan quốc tế của Đảng Cộng sản Liên Xô được thành lập bởi những người Bolshevik để thực hiện cuộc cách mạng của chủ nghĩa Mác trên toàn thế giới, được lãnh đạo bởi Gregorii Zinoviev, một thành viên của Bộ Chính trị cầm quyền và phe Bolshevik Cánh tả.

Tài liệu nghiên cứu 12:24 17-07-2023

Ấn Độ ngày nay có sự xung đột ngày càng gia tăng giữa hai luồng tư tưởng đang dần thống trị không gian trí tuệ: dòng chảy của chủ nghĩa tự do và dòng chảy của chủ nghĩa dân tộc văn hóa.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

Ấn Độ đặt tên những con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ đáng kính của Việt Nam, và dựng những bức tượng mang tên Người tại các thành phố lớn của Ấn Độ.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 11-07-2023

Những anh hùng dân tộc này, cùng với nhiều người khác, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Ấn Độ, truyền cảm hứng cho các thế hệ và định hình các giá trị, nguyên tắc và nguyện vọng của quốc gia, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và quyết tâm của người dân Ấn Độ trong việc theo đuổi tự do, công lý và tiến bộ.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

Ấn Độ có hiện có hai Đảng Cộng sản là Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) và Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M), hiện diện chủ yếu tại các bang thân cộng sản như Kerala và Tây Bengal.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

Trải dài trên một vùng đất rộng lớn và kéo dài qua gần 50 thế kỷ, văn hóa Ấn Độ đã hình thành bản sắc Ấn Độ hay tinh thần Ấn Độ.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

Bức tranh về Ấn Độ bất chấp những xung đột và mâu thuẫn, cũng là bức tranh về sự chia sẻ môi trường và đặc tính của các cộng đồng và sự tham gia sôi nổi của các cộng đồng vào các quá trình chính trị và kinh tế. Thực tế này giải thích tại sao chúng ta có cảm giác chung rằng văn hóa Ấn Độ là hài hòa và bình yên, cho dù có nhiều xung đột đang diễn ra.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10