Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nghiệm thu đề tài khoa học Giám đốc giao nhiệm vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học Giám đốc giao nhiệm vụ

Đề tài Nghiên cứu "50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng", do Tiến sĩ Mạch Lê Thu làm chủ nhiệm, đã được đánh giá ở cấp cơ sở và nghiệm thu ở cấp Học viện trong tháng 12/2023 với kết quả xuất sắc.

03:00 27-12-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Đề tài làm sáng tỏ những diễn biến quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trước và sau năm 1972, thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đề tài phân tích thực trạng hợp tác trong các lĩnh vực cốt lõi, là trụ cột của mối quan hệ song phương, bao gồm quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và năng lượng. Từ những minh chứng khoa học cộng với phân tích bối cảnh mới, nhóm tác giả đưa ra những đề xuất và giải pháp khả thi, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đây là đề tài khoa học thứ ba được nghiệm thu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trong năm 2023, đồng thời là một phần của chuỗi nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ hai nước. Hai đề tài trước đó với các nội dung là "Văn hóa chính trị của Cộng hòa Ấn Độ và hàm ý chính sách cho Việt Nam" và "Xây dựng vị thế cường quốc của Ấn Độ và tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ” góp phần tạo nên hệ thống kiến thức sâu rộng về quan hệ hai nước.

Song song với việc triển khai các hoạt động nghiên cứu của các đề tài khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ còn tổ chức nhiều Hội thảo khoa học quốc tế, cùng các cuộc Hội nghị, Thông tin chuyên đề, để chia sẻ thông tin đặc sắc và những kiến thức mới, nâng cao ý thức về quan hệ hai nước trong cộng đồng nghiên cứu. Những hoạt động này đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng của Trung tâm trong năm 2023, là minh chứng về sự nghiêm túc và chất lượng của nghiên cứu, cũng như năng lực nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Chú thích ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài (12/2023)

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục