Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tác động của giáo dục trong xã hội đến Văn hóa chính trị Ấn Độ

Tài liệu nghiên cứu 10:00 20-02-2023

Bản chất của văn hóa chính trị Ấn Độ đã được định hình bởi lịch sử, xã hội, kinh tế, tôn giáo và nhiều truyền thống khác trong xã hội. Văn hóa chính trị Ấn Độ đang trong giai đoạn chuyển tiếp tức là giai đoạn hình thành và vẫn tiếp tục phát triển những nét mới. Nền chính trị Ấn Độ đã thay đổi rất nhiều nếu so sánh từ giai đoạn trước độc lập đến sau độc lập. Xã hội có giáo dục thời kỳ trước độc lập quá thiếu hiểu biết về văn hóa chính trị Ấn Độ nên văn hóa chính trị Ấn Độ thời đó rất đơn giản và dễ quản lý các chức vụ lãnh đạo, thực trạng này vẫn tồn tại cho đến 25 năm sau ngày độc lập.

Siêu sức mạnh mềm: kết hợp nghệ thuật và văn hóa trong vũ trụ ảo metaverse

Tài liệu nghiên cứu 03:00 07-10-2022

Về mặt chính trị, vì văn hóa là phương tiện mạnh mẽ nhất để xác định một quốc gia và do đó, là động lực mạnh nhất cho sức mạnh vô hình của quốc gia đó, nên cần phải đầu tư vào metaverse.

Trang ORF của Ấn Độ vừa đăng bài phân tích của nhóm tác giả nghiên cứu viên Lydia Powell, Akhilesh Sati và Vinod Kumar Tomar về “Hệ thống thủy điện ở Ấn Độ”.

Tài liệu nghiên cứu 11:00 25-10-2023

Bài viết này xem xét chính sách phát triển từ những năm đầu tiên của chính phủ mới của Modi. Cụ thể, nó khám phá ý nghĩa của châm ngôn chỉ đạo 'Chính phủ tối thiểu, Quản trị tối đa', bằng cách phân tích các cải cách cụ thể và những thay đổi rộng lớn hơn trong các mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội.

Tài liệu nghiên cứu 08:00 01-12-2023

Bài viết này xem xét nhu cầu ngày càng tăng trong việc Ấn Độ điều chỉnh lại chính sách của đối với Việt Nam cho phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và giải thích cách thức hợp tác song phương thông qua thương mại bền vững, sản xuất năng lượng tái tạo và đầu tư xanh.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 01-11-2023

Trong vài thập kỷ qua, Ấn Độ và Việt Nam đã củng cố mối quan hệ thông qua các cam kết song phương, được bổ sung bởi các cơ chế đa phương do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn đầu, như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, và Hợp tác Sông Mekong–Sông Hằng (MGC).

Tài liệu nghiên cứu 04:00 01-10-2023

Đề tài Nghiên cứu "50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng", do Tiến sĩ Mạch Lê Thu làm chủ nhiệm, đã được đánh giá ở cấp cơ sở và nghiệm thu ở cấp Học viện trong tháng 12/2023 với kết quả xuất sắc.

Tài liệu nghiên cứu 03:00 27-12-2023

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tài liệu nghiên cứu 09:37 29-09-2023

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu tới tham dự buổi thông tin chuyên đề “Việt Nam - Ấn Độ: Kết nối thông qua văn hóa”. Thời gian: 15h00-17h00, thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2023. Địa điểm: Phòng hội thảo quốc tế, tầng 4, nhà A14, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội.

Tài liệu nghiên cứu 11:10 02-08-2023

Bảo tồn di sản văn hóa thông qua bảo tàng là một trong những thách thức lớn nhất trong xã hội đương đại, nhấn mạnh tầm quan trọng đối với sức khỏe xã hội hoặc môi trường.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 09-06-2023

Cơ quan quốc tế của Đảng Cộng sản Liên Xô được thành lập bởi những người Bolshevik để thực hiện cuộc cách mạng của chủ nghĩa Mác trên toàn thế giới, được lãnh đạo bởi Gregorii Zinoviev, một thành viên của Bộ Chính trị cầm quyền và phe Bolshevik Cánh tả.

Tài liệu nghiên cứu 12:24 17-07-2023

Ấn Độ ngày nay có sự xung đột ngày càng gia tăng giữa hai luồng tư tưởng đang dần thống trị không gian trí tuệ: dòng chảy của chủ nghĩa tự do và dòng chảy của chủ nghĩa dân tộc văn hóa.

Tài liệu nghiên cứu 05:00 30-06-2023

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10