Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch “Lý thuyết Tự chủ chiến lược”, trích từ chương 2, cuốn sách “Tự chủ chiến lược và sức mạnh kinh tế: Kinh tế là bệ phóng chiến lược” (Strategic Autonomy and Economic Power : The Economy As a Strategic Theater) của tác giả Vitor Bento. Sách do Tập đoàn Taylor & Francis xuất bản năm 2022.

Tài liệu nghiên cứu 10:00 12-12-2022

Thái độ của Tagore và Gandhi đối với cuộc sống cá nhân khá khác nhau.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 31-08-2022

Gandhi và Tagore xung đột gay gắt về thái độ hoàn toàn khác nhau của họ đối với khoa học.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 31-08-2022

Tagore có thái độ thù địch với chủ nghĩa bè phái cộng đồng, chẳng hạn như chủ nghĩa chính thống của người Hindu đối lập với quan điểm Hồi giáo, Cơ đốc giáo hoặc Sikh.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 31-08-2022

Tagore muốn khẳng định quyền độc lập của Ấn Độ mà không phủ nhận tầm quan trọng của những gì Ấn Độ có thể học - một cách tự do và có lợi - từ nước ngoài.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 30-08-2022

Phản ứng của Tagore đối với chủ nghĩa dân tộc ở Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 30-08-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch Các tác phẩm của Hồ Chí Minh ở Paris, dịch toàn văn từ bài nghiên cứu "Between Theory and Praxis: Ho Chi Minh’s Parisian Networks, Intellectual Production and Evolving Thought" của tác giả Geoffrey C. Gunn, Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Bài báo xuất bản ngày 05 tháng 1 năm 2022 trên Tạp chí Châu Á đương đại. Nguồn: https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1972438 Các quan điểm, đánh giá, nhận định trong bài viết này là của riêng tác giả.

Tài liệu nghiên cứu 02:00 30-09-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu khái quát về hệ thống giáo dục Ấn Độ từ cấp tiểu học lên bậc học Tiến sĩ.

Tài liệu nghiên cứu 09:00 30-06-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài khảo cứu về Tagore, nhà thơ Ấn Độ đạt giải Nobel văn chương năm 1913.

Tài liệu nghiên cứu 09:00 20-07-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10