Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 1).

Tài liệu nghiên cứu 01:38 05-10-2022

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 3)

Tài liệu nghiên cứu 01:36 05-10-2022

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 2).

Tài liệu nghiên cứu 01:36 05-10-2022

Trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã có quãng thời gian hoạt động tại Thái Lan, từ năm 1928 đến 1930, khi đó Thái Lan có quốc hiệu là Xiêm. Bài báo này phân tích vì sao Hồ Chí Minh chọn Thái Lan làm căn cứ cách mạng, Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan như thế nào, Người thực hiện những hoạt động gì trên đất Thái, và những biện pháp Người đã áp dụng để giữ an toàn trong vòng vây của kẻ thù.

Tài liệu nghiên cứu 01:33 05-10-2022

Bài báo này tóm lược 10 kỹ thuật vận động hành lang phổ biến và hợp pháp ở các quốc gia phương Tây. Đây là cách thức các tổ chức sử dụng báo chí, quản lý thông tin, thực hiện các hình thức tài trợ và thiết lập mối quan hệ với những người có quyền để thu hút sự ủng hộ, tác động tới những người hoạch định chính sách nhằm xây dựng chính sách có lợi cho các tổ chức. Để làm rõ hơn cách thức áp dụng những kỹ thuật này, bài báo phân tích quá trình Việt Nam vận động hành lang Quốc hội Mỹ để thiết lập quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) Mỹ-Việt Nam, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong thực hiện vận động hành lang tại các nước phương Tây.

Tài liệu nghiên cứu 01:31 05-10-2022

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đang thực hiện nghiên cứu cấp cơ sở về "Ngoại giao cân bằng nước lớn và tự chủ chiến lược của Ấn Độ - Những bài học cho Việt Nam".

Tài liệu nghiên cứu 01:29 05-10-2022

Bán báo chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong bối cảnh các phương tiện nghe nhìn và mạng xã hội đã tràn ngập thông tin. Bài viết phân tích một số ví dụ của báo chí nước ngoài để thấy sự sáng tạo trong việc thu hút người đọc đặt mua báo.

Tài liệu nghiên cứu 01:28 05-10-2022

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, để thích ứng với hoàn cảnh trong nước và quốc tế, Ấn Độ đã đưa ra Chính sách Hướng Đông, chính sách này được nhiều đời chính phủ tuân thủ và đặt làm định hướng đường lối ngoại giao của Ấn Độ. Trọng tâm của Chính sách Hướng Đông trong các chính quyền trước thời Modi là kế thừa và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Đông Nam Á. Việc nâng cấp Chính sách Hướng Đông trở thành chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ nhằm mục đích phục vụ cho “tham vọng cường quốc” của Ấn Độ.

Tài liệu nghiên cứu 01:27 05-10-2022

Phát triển đất nước, xây dựng quốc gia hùng cường, tạo dựng cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc là khát vọng mãnh liệt của người dân Việt Nam. Để hiện thực hóa khát vọng đó, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tháng 1-2/2021, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã trở thành lựa chọn chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển năng động, nhanh, bền vững, độc lập và tự chủ.

Tài liệu nghiên cứu 01:26 05-10-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10