Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Phản ứng của Tagore đối với chủ nghĩa dân tộc ở Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý.

Tài liệu nghiên cứu 04:00 30-08-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch Các tác phẩm của Hồ Chí Minh ở Paris, dịch toàn văn từ bài nghiên cứu "Between Theory and Praxis: Ho Chi Minh’s Parisian Networks, Intellectual Production and Evolving Thought" của tác giả Geoffrey C. Gunn, Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Bài báo xuất bản ngày 05 tháng 1 năm 2022 trên Tạp chí Châu Á đương đại. Nguồn: https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1972438 Các quan điểm, đánh giá, nhận định trong bài viết này là của riêng tác giả.

Tài liệu nghiên cứu 02:00 30-09-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu khái quát về hệ thống giáo dục Ấn Độ từ cấp tiểu học lên bậc học Tiến sĩ.

Tài liệu nghiên cứu 09:00 30-06-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài khảo cứu về Tagore, nhà thơ Ấn Độ đạt giải Nobel văn chương năm 1913.

Tài liệu nghiên cứu 09:00 20-07-2022

Tuyển tập các bài phát biểu của Tagore về chủ nghĩa dân tộc đã được xuất bản vào năm 1917 và một trong những bài phát biểu, được đưa vào cuốn sách, biểu thị những quan điểm tổng hợp, độc đáo của Tagore về chủ nghĩa dân tộc của Ấn Độ.

Tài liệu nghiên cứu 08:00 29-05-2022

Từ năm 2020, ngày càng có nhiều trẻ em dành nhiều thời gian hơn trên Internet do hậu quả của việc phong tỏa và đóng cửa trường học do đại dịch gây ra. UNICEF đã quan sát thấy, sự gia tăng thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em đã khiến sự an toàn trực tuyến của trẻ gặp nguy hiểm và tăng khả năng tiếp xúc với hành vi và nội dung có hại.

Tài liệu nghiên cứu 03:00 30-06-2022

Trong lịch sử 74 năm sau khi giành độc lập của Sri Lanka, chưa bao giờ có một nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ buộc phải rời khỏi đất nước như hiện nay, để chạy trốn sự bất ổn kinh tế và rối loạn xã hội mà ông chịu trách nhiệm chính.

Tài liệu nghiên cứu 03:54 10-10-2022

Ngoài lụa, giấy, gia vị, đồ gốm..., con đường tơ lụa còn chuyên chở một loại hàng hóa đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử thế giới: Tôn giáo. Các đoàn thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa trên con đường tơ lụa cổ đại là những người đã mang Phật giáo từ Ấn Độ đến Pakistan, Afghanistan, Trung Á, Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tài liệu nghiên cứu 01:42 05-10-2022

Bài báo xem xét sự phát triển của chiến lược quyền lực mềm của Nga trong hai mươi năm qua. Tác giả phân tích các mục tiêu mà giới lãnh đạo Nga đặt ra, và cho thấy rằng, những mục tiêu đó không chỉ giới hạn trong việc cải thiện hình ảnh nước Nga trên trường thế giới.

Tài liệu nghiên cứu 01:39 05-10-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10