Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tuyển tập các bài phát biểu của Tagore về chủ nghĩa dân tộc đã được xuất bản vào năm 1917 và một trong những bài phát biểu, được đưa vào cuốn sách, biểu thị những quan điểm tổng hợp, độc đáo của Tagore về chủ nghĩa dân tộc của Ấn Độ.

Tài liệu nghiên cứu 08:00 29-05-2022

Từ năm 2020, ngày càng có nhiều trẻ em dành nhiều thời gian hơn trên Internet do hậu quả của việc phong tỏa và đóng cửa trường học do đại dịch gây ra. UNICEF đã quan sát thấy, sự gia tăng thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em đã khiến sự an toàn trực tuyến của trẻ gặp nguy hiểm và tăng khả năng tiếp xúc với hành vi và nội dung có hại.

Tài liệu nghiên cứu 03:00 30-06-2022

Trong lịch sử 74 năm sau khi giành độc lập của Sri Lanka, chưa bao giờ có một nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ buộc phải rời khỏi đất nước như hiện nay, để chạy trốn sự bất ổn kinh tế và rối loạn xã hội mà ông chịu trách nhiệm chính.

Tài liệu nghiên cứu 03:54 10-10-2022

Ngoài lụa, giấy, gia vị, đồ gốm..., con đường tơ lụa còn chuyên chở một loại hàng hóa đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử thế giới: Tôn giáo. Các đoàn thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa trên con đường tơ lụa cổ đại là những người đã mang Phật giáo từ Ấn Độ đến Pakistan, Afghanistan, Trung Á, Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tài liệu nghiên cứu 01:42 05-10-2022

Bài báo xem xét sự phát triển của chiến lược quyền lực mềm của Nga trong hai mươi năm qua. Tác giả phân tích các mục tiêu mà giới lãnh đạo Nga đặt ra, và cho thấy rằng, những mục tiêu đó không chỉ giới hạn trong việc cải thiện hình ảnh nước Nga trên trường thế giới.

Tài liệu nghiên cứu 01:39 05-10-2022

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 1).

Tài liệu nghiên cứu 01:38 05-10-2022

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 3)

Tài liệu nghiên cứu 01:36 05-10-2022

Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 2).

Tài liệu nghiên cứu 01:36 05-10-2022

Trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã có quãng thời gian hoạt động tại Thái Lan, từ năm 1928 đến 1930, khi đó Thái Lan có quốc hiệu là Xiêm. Bài báo này phân tích vì sao Hồ Chí Minh chọn Thái Lan làm căn cứ cách mạng, Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan như thế nào, Người thực hiện những hoạt động gì trên đất Thái, và những biện pháp Người đã áp dụng để giữ an toàn trong vòng vây của kẻ thù.

Tài liệu nghiên cứu 01:33 05-10-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10