Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ lần thử hai thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ

Ấn Độ lần thử hai thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ

Ngày 16/9/2018, Quân đội Ấn Độ cho biết, đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ có thể vác vai (MPATGM) từ bãi thử Ahmednagar.

04:36 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Một tuyên bố chính thức cho biết, tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đã được đáp ứng và hai nhiệm vụ vào ngày 15 và 16/9/2018 đã được thử nghiệm thành công với các phạm vi khác nhau, bao gồm khả năng bắn ở phạm vi tối đa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chúc mừng DRDO và các cơ quan tham gia nhiệm vụ đã đạt được thành công trong hai lần thử nghiệm hệ thống vũ khí MPATGM.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: http://www.india.com/news/agencies/successful-flight-test-of-mpatgm-conducted-for-second-time-3329022/

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục