Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chính phủ bang Madhya Pradesh cung cấp 35% vị trí việc làm cho phụ nữ trong chính phủ

Chính phủ bang Madhya Pradesh cung cấp 35% vị trí việc làm cho phụ nữ trong chính phủ

Chính phủ bang Madhya Pradesh đã đưa ra thông báo dành riêng 35% vị trí tuyển dụng ở nhiều bộ phận khác nhau trong bang cho phụ nữ, ngoại trừ Cục Lâm nghiệp.

02:00 08-10-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Quyết định này liên quan đến việc sửa đổi Quy tắc Chế độ công vụ bang Madhya Pradesh (Điều khoản đặc biệt về bổ nhiệm phụ nữ) năm 1997, nhằm cung cấp quyền bảo lưu đặc định cho phụ nữ.

Theo bản sao thông báo, "Bất chấp bất kỳ điều gì có trong bất kỳ quy tắc chế độ nào, sẽ có 35% tất cả các vị trí trong vị trí công vụ thuộc bang (trừ Cục Lâm nghiệp) dành cho phụ nữ ở giai đoạn tuyển dụng trực tiếp và quyền bảo lưu nói trên sẽ phân bố hàng ngang và chia đều từng bộ phận."

Gần đây, Dự luật quyền bảo lưu phụ nữ đã được Quốc hội thông qua và trở thành luật sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Droupadi Murmu.

Trước đó, Bộ trưởng Shivraj Singh Chouhan cũng tuyên bố dành 35% vị trí việc làm cho phụ nữ trong ngành cảnh sát và nhiều vị trí công việc khác trong chính phủ, cùng với 50% vị trí dành cho phụ nữ trong giảng dạy. Phụ nữ sẽ được ưu tiên trong các cơ quan chính quyền địa phương, bao gồm cả nghị sĩ và các vị trí khác. Chính phủ sẽ chi trả học phí cho các bé gái, đảm bảo các em nhận được nền giáo dục được cải thiện.

Gần đây hơn, Dự luật quyền bảo lưu cho phụ nữ, được Quốc hội thông qua, đã trở thành luật sau sự tán thành của Tổng thống Droupadi Murmu.

'Nari Shakti Vandan Adhniyam', cung cấp 33% vị trí cho phụ nữ ở Lok Sabha cũng như các hội đồng lập pháp của bang, đã được Rajya Sabha nhất trí thông qua, trở thành dự luật đầu tiên được thông qua trong tòa nhà Quốc hội mới.

Vào ngày 20 tháng 9, Dự luật đã được thông qua sau một cuộc chia rẽ, với 454 thành viên ủng hộ luật và chỉ có hai thành viên phản đối trong quá trình thông qua.

Ngày 21 tháng 9, Nari Shakti Vandan Adhiniyam đã được thông qua tại Rajya Sabha.

Đáng chú ý, Madhya Pradesh dự kiến sẽ tham gia bầu cử quốc hội vào cuối năm nay. Thông qua các cuộc thăm dò, tiểu bang sẽ bầu ra các nhà lập pháp từ 230 khu vực bầu cử.

Nguồn:

CIS

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục