Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ngành quốc phòng Ấn Độ và cơ hội trị giá 138 tỷ USD

Ngành quốc phòng Ấn Độ và cơ hội trị giá 138 tỷ USD

Theo một báo cáo có tiêu đề "Quốc phòng Ấn Độ" của Nomura, ngành quốc phòng Ấn Độ nắm giữ cơ hội đặt hàng sinh lợi trị giá 138 tỷ USD trong giai đoạn 24-2032 trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị, công nghệ và dịch vụ quốc phòng, mang lại triển vọng đáng kể cho các công ty tham gia sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng.

04:00 15-05-2024 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Báo cáo nhấn mạnh rằng, chi tiêu vốn quốc phòng của Ấn Độ sẵn sàng tăng lên 37% tổng ngân sách vào năm tài chính 2030, đánh dấu mức tăng đáng kể so với mức dự kiến 29% trong năm tài chính 2025. Điều này tương đương với khoản chi vốn tích lũy là 15,5 nghìn tỷ Rs trong giai đoạn 24-2030, cho thấy mức tăng trưởng đáng kể so với các giai đoạn trước.

Báo cáo cho biết: "Chính phủ Ấn Độ đang tích cực hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng thông qua các cải cách chính sách thuận lợi, khuyến khích và sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ và sản xuất bản địa. Chúng tôi kỳ vọng tỷ trọng chi đầu tư quốc phòng sẽ tăng lên 37% tổng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2030. Điều này hàm ý tổng vốn đầu tư tích lũy là 186 tỷ USD trong giai đoạn 24-2030 (so với lũy kế giai đoạn 2018-24: 93 tỷ USD)" .

Báo cáo cho rằng, sự tăng trưởng này là do tăng ngân sách quốc phòng, nỗ lực hiện đại hóa và sự tập trung của chính phủ vào sản xuất bản địa theo các sáng kiến như “Sản xuất tại Ấn Độ”.

Theo báo cáo, lĩnh vực quốc phòng mang đến những cơ hội sinh lợi trên nhiều phân khúc khác nhau. Chỉ riêng lĩnh vực hàng không vũ trụ quốc phòng đã chiếm tới 50 tỷ USD, bao gồm các khoản đầu tư vào máy bay, trực thăng, máy bay không người lái (UAV), hệ thống điện tử hàng không và các hệ thống liên quan. Đóng tàu quốc phòng là một lĩnh vực cơ hội quan trọng khác, với tiềm năng trị giá 38 tỷ USD cho tàu hải quân, tàu ngầm, tàu tuần tra và tàu hỗ trợ nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Đầu tư vào Tên lửa/Pháo binh/Hệ thống súng dự kiến sẽ đạt 21 tỷ USD, phù hợp với nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực pháo binh và tên lửa. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu quốc phòng, đạt tổng trị giá 29 tỷ USD, với đà tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục.

Báo cáo nêu rõ rằng cổ phiếu của Hindustan Aeronautics (HAL) có tiềm năng tăng giá 28% nhờ lợi thế mạnh mẽ trong lĩnh vực máy bay chiến đấu và trực thăng, đồng thời nâng cấp năng lực đáng kể, tạo cơ sở cho sự phát triển của chương trình động cơ bản địa, trong khi Bharat Electronics nắm giữ mức tăng tiềm năng là 32% nhờ khả năng hiển thị ngày càng tăng về dòng đơn đặt hàng, niềm tin về phân phối lợi nhuận và mở rộng tỷ lệ lợi nhuận. Trong một năm qua, cổ phiếu của HAL đã tăng 156% lên 3877 Rs và cổ phiếu của Bharat Electronics đã tăng 109% trong một năm lên 227 Rs.

Chính phủ Ấn Độ đang tích cực hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng thông qua cải cách chính sách, khuyến khích và sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ và sản xuất bản địa. Sự hỗ trợ này tạo ra một môi trường thuận lợi cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ vào việc mở rộng sự hiện diện toàn cầu thông qua xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và hợp tác.

Các công ty có chuyên môn về sản xuất quốc phòng và phát triển công nghệ có vị thế tốt để tận dụng các cơ hội xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn doanh thu và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.

Báo cáo nêu rõ rằng Hindustan Aeronautics (HAL) có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về máy bay chiến đấu và trực thăng, đồng thời nâng cấp năng lực đáng kể để tạo cơ sở cho việc phát triển chương trình động cơ bản địa, trong khi Bharat Electronics có tiềm năng, nhờ khả năng hiển thị ngày càng tăng trên dòng đơn đặt hàng, niềm tin vào việc phân phối lợi nhuận và mở rộng tỷ lệ lợi nhuận.

Nguồn:

CIS

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục