Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ gồm các khóa học ngắn và trung hạn trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tài chính kế toán, Môi trường, Năng lượng, Quản lý doanh nghiệp và các khóa học chuyên biệt.

03:55 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ xin giới thiệu Chương trình Học bổng Ấn Độ niên khóa 2017 – 2018 do Chính phủ Ấn Độ tài trợ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin tham khảo theo địa chỉ http://indembassy.com.vn

Thông tin chi tiết về các khóa học xin tham khảo file đính kèm. 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục