Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chương trình Học bổng Nghiên cứu Toàn cầu Naveen Jindal dành cho học giả trẻ

Chương trình Học bổng Nghiên cứu Toàn cầu Naveen Jindal dành cho học giả trẻ

Chương trình Học bổng Nghiên cứu Toàn cầu Naveen Jindal dành cho học giả trẻ được tổ chức tại Đại học O.P. Jindal Global (JGU), Ấn Độ.

03:11 28-03-2024 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chương trình kéo dài 1 năm, trong đó có 3 tháng tại Đại học O.P. Jindal Global (JGU), Ấn Độ, dành cho nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ từ tất cả các quốc gia. Trong thời gian tại học giả cư trú tại trường, JGU sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở. Mục tiêu chính của chương trình này là nuôi dưỡng một môi trường trí tuệ năng động trong đó người tham gia có thể tích cực tham gia vào các cuộc đối thoại liên ngành, nỗ lực nghiên cứu hợp tác, sáng kiến ​​giảng dạy và phát triển các dự án đổi mới.

Chương trình học bổng này mong muốn thúc đẩy cộng đồng học giả sôi động, cam kết khám phá những chân trời kiến ​​thức mới và nâng cao ranh giới của nghiên cứu liên ngành. Học giả tận dụng kiến ​​thức chuyên môn của họ nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu phức tạp và đóng góp vào sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực.

Đơn đăng ký học bổng: [Fellowship Program Application]: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvcIgIsCJov-PQ-T9ir33gqlnndEWHd4WZyaBeSklYsjK8OQ/viewform

Thời gian đăng ký: trước 22/4/2024

Tiêu chuẩn:

Có bằng đại học hoặc sau đại học ở bất kỳ ngành nào từ một trường đại học.

Ứng viên phải dưới 42 tuổi.

Ứng viên phải thể hiện sự quan tâm và năng lực nghiên cứu và xuất bản

Hợp tác nghiên cứu: Những người tham gia sẽ thành lập các nhóm liên ngành, tham gia vào các nỗ lực hợp tác nghiên cứu. Các dự án này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác để người tham gia mở rộng phạm vi nghiên cứu của họ, khuyến khích đa dạng hóa trong lĩnh vực nghiên cứu và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức nghiên cứu phức tạp. Thông qua khuôn khổ hợp tác này, những người tham gia sẽ có cơ hội tận dụng các quan điểm và chuyên môn đa dạng, thúc đẩy một môi trường phong phú thuận lợi cho việc khám phá những ý tưởng mới và phát triển các giải pháp có tác động cho các vấn đề nghiên cứu.

Đổi mới: Những người tham gia sẽ có đặc quyền tham dự các hội thảo nghiên cứu được tổ chức bởi các chuyên gia nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hội thảo này sẽ bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm phương pháp nghiên cứu, viết học thuật và hợp tác liên ngành. Thông qua các phiên này, những người tham gia sẽ được tiếp xúc với những ý tưởng tiên tiến và được khuyến khích đón nhận văn hóa đổi mới. Các hội thảo được thiết kế để trang bị cho người tham gia những kỹ năng thiết yếu và hiểu biết sâu sắc cần thiết để thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu của họ, nuôi dưỡng tinh thần tò mò trí tuệ và sự xuất sắc trong cộng đồng.

Cố vấn: Theo chương trình, mỗi người tham gia sẽ nhận được sự giám sát toàn diện từ một giảng viên cấp cao tại JGU. Ngoài ra, những người tham gia sẽ có cơ hội mở rộng hướng dẫn và hỗ trợ cho các sinh viên và người tham gia chương trình. Người cố vấn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ người tham gia hoàn thiện các khái niệm nghiên cứu của họ, giải quyết các trở ngại trong học tập và chuẩn bị cho con đường sự nghiệp trong tương lai. Khung cố vấn này được thiết kế để thúc đẩy một môi trường nuôi dưỡng trong đó những người tham gia có thể nhận được hướng dẫn và cố vấn được cá nhân hóa, cho phép họ vượt qua các thách thức học tập và phát huy hết tiềm năng của mình.

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục