Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Công nghệ thông tin và giáo dục ở Ấn Độ

Công nghệ thông tin và giáo dục ở Ấn Độ

Chính sách giáo dục quốc gia (NEP) 2020 ở Ấn Độ có thể giúp đảm bảo tiếp cận toàn diện hướng tới việc tích hợp công nghệ với các yêu cầu chức năng khác nhau của ngành giáo dục.

08:00 31-01-2024 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ có số năm đi học trung bình tăng đều đặn trong những năm qua và tình trạng bất bình đẳng về giáo dục đang giảm dần. Tuy nhiên, phân tích phân tách đã chỉ ra rằng, khoảng cách thành thị-nông thôn tiếp tục góp phần đáng kể vào sự bất bình đẳng và chênh lệch hiện có, trong đó khả năng tiếp cận kỹ thuật số, nghề nghiệp và thu nhập của hộ gia đình cũng như quy mô hộ gia đình là những yếu tố góp phần lớn nhất cùng với khả năng cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội. Cùng với các chương trình phát thanh giáo dục được sản xuất từ ​​năm 1972, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) đã được khai thác để khắc phục khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Năm 1975, Ấn Độ triển khai Thí nghiệm Truyền hình Hướng dẫn Vệ tinh (dự án SITE), do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phối hợp thiết kế để phát sóng các chương trình giáo dục đến các vùng nông thôn và các trường học vùng sâu vùng xa. Trong những năm qua, việc mở rộng nhanh chóng sự thâm nhập internet ở các vùng nông thôn đã hứa hẹn mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục thông qua các phương tiện kỹ thuật số với cả các tổ chức công và tư nhân đang thực hiện các sáng kiến ​​giáo dục và CNTT. Trong đó bao gồm nền tảng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để chia sẻ kiến ​​thức (DIKSHA) của chính phủ, tập trung vào chia sẻ và quản lý kiến ​​thức và chương trình Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) tập trung vào giáo dục ICT, cùng nhiều sáng kiến của chính quyền các bang về lớp học ảo và học tập kỹ thuật số cũng như máy tính, kỹ thuật số. Hỗ trợ giảng dạy trên lớp được hỗ trợ bởi các tổ chức tư nhân và tổ chức phi chính phủ.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã xóa đi thành quả tích lũy từ hàng thập kỷ trong giáo dục ở khu vực nông thôn. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã đưa ra Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP) vào năm 2020 với sự nhấn mạnh chắc chắn vào mối quan hệ hướng tới tương lai giữa công nghệ và giáo dục. Với mục tiêu chuyển đổi ngành giáo dục, chính sách mới tập trung vào việc tích hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nội dung giáo dục kỹ thuật số, nâng cao năng lực của giáo viên, kỹ năng kỹ thuật số và giáo dục hòa nhập, chú ý đến vai trò mới nổi của các công nghệ đột phá như Trí tuệ nhân tạo (AI).

Vai trò của công nghệ trong việc tăng cường và nâng cao năng lực hiện có cũng như lấp đầy những khoảng trống thể chế đã được công nhận rõ ràng trong NEP. Các sáng kiến ​​của chính phủ và các chương trình bổ sung như Digital India nhằm mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi để tăng cường tích hợp công nghệ trong giáo dục. Tuy nhiên, khảo sát lần thứ 75 của NSS về Tiêu dùng xã hội của hộ gia đình trong giáo dục ở Ấn Độ cho thấy chỉ 4,4% hộ gia đình ở khu vực nông thôn có sử dụng máy tính so với 23,4% ở khu vực thành thị. Xu hướng tương tự cũng có thể nhận thấy ở các hộ gia đình có truy cập Internet, trong đó 14,9% hộ gia đình ở nông thôn có truy cập Internet so với 42% hộ gia đình ở thành thị. Tương tự, tỷ lệ người trên 5 tuổi có thể sử dụng máy tính hoặc sử dụng Internet lần lượt là 9,9% và 13,0% ở khu vực nông thôn so với 32,4% và 37,1% ở khu vực thành thị.

Tỷ lệ trường học có trang thiết bị máy tính tăng lên 47,51% trong năm 2021-22 so với 27,31% trong năm 2015-16 và tỷ lệ trường học có trang thiết bị internet đã tăng lên 33,91% trong năm 2021-22 từ 24,51% trong năm 2015-16. Những xu hướng này trái ngược với các hộ gia đình có tỷ lệ sử dụng Internet cao hơn và tỷ lệ sở hữu thiết bị thấp hơn, điều này nêu bật tầm quan trọng của việc chú ý đến các yếu tố hoàn cảnh sống. Sự chênh lệch về tính sẵn có của internet và thiết bị trong các hộ gia đình và trường học cũng như khoảng cách giữa chúng là sự phân chia bậc nhất, hạn chế sự tích hợp đầy đủ hơn của công nghệ cho các mục đích sư phạm, hành chính và quản trị trong giáo dục. Trong khi các công nghệ kỹ thuật số hứa hẹn mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, thì khả năng tiếp cận là đa chiều, trong đó nhiều điều kiện xã hội, kinh tế và cơ sở hạ tầng giao nhau để xác định các chức năng và khả năng cấu trúc mức độ mang lại lợi ích từ số hóa.

Các cơ quan trong ngành như Hiệp hội Internet và Di động Ấn Độ (IAMAI) đề xuất quan hệ đối tác nhiều bên với hệ sinh thái công nghệ giáo dục đang phát triển ở Ấn Độ để cải thiện những thách thức hiện có. Tuy nhiên, các nền tảng công nghệ giáo dục tập trung vào các chức năng chuyên biệt vẫn chưa giải quyết được sự phân mảnh hiện có trong lĩnh vực này. Do đó, giáo viên có xu hướng chuyển sang các nền tảng phổ biến như YouTube để xem nội dung lớp học. Mặc dù những thứ này có thể được sử dụng một cách hiệu quả nhưng chúng ngăn cản sự tích hợp đầy đủ hơn của CNTT-TT vào giáo dục để đảm bảo rằng công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn là một công cụ sư phạm để phát triển và thực hiện chương trình giảng dạy trong lớp cũng như đánh giá và hỗ trợ việc học của học sinh. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận tổng hợp có thể thúc đẩy và củng cố những nỗ lực hiện có.

Các sáng kiến ​​CNTT trong giáo dục có xu hướng nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận có hệ thống và toàn diện. Học hỏi từ những sáng kiến ​​như vậy nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý đến các điều kiện hoàn cảnh đang hạn chế giáo dục nông thôn. Hơn nữa, để tránh trùng chéo, việc tạo điều kiện thuận lợi cho chia sẻ kiến ​​thức trở nên tối quan trọng. Trong bối cảnh này, Diễn đàn Công nghệ Giáo dục Quốc gia (NETF), được hình thành như một cơ chế độc lập, là một bước hướng tới những hướng đi đầy hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định về triển khai và sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm hiện thực hóa các mục tiêu NEP. Với mục đích hoạt động như một thị trường tự do cho các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, nó sẽ được triển khai theo chính sách hệ sinh thái Kiến trúc Giáo dục Kỹ thuật số Quốc gia (NDEAR). Chính sách này nhằm mục đích tạo ra cơ chế kỹ thuật số quốc gia thống nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia, đổi mới và áp dụng trong lĩnh vực này.

Chính sách hệ sinh thái nhằm mục đích tạo ra Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số (DPI) cho giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của nhiều bên liên quan và nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục đích thể chế đầy đủ của chính sách, nên sử dụng phương pháp phân cấp hệ sinh thái để tăng khả năng thích ứng của hệ sinh thái. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái được phân quyền xem xét các điều kiện ở các tầng khác nhau, từ cốt lõi công nghệ quốc gia đến các điều kiện bối cảnh ở chặng cuối. Dựa trên DPI và được củng cố bởi các nhà cung cấp dịch vụ được kết nối với nhau, chính sách này sẽ có thể thúc đẩy đổi mới cũng như đặt ra các tiêu chuẩn về hệ thống và sản phẩm dựa trên nhu cầu chức năng về quản trị, hoặc phương pháp sư phạm phù hợp với điều kiện bối cảnh địa phương. Điều này bao gồm việc tập trung vào phần cứng nguồn mở kết hợp với phần mềm và nội dung nguồn mở để khắc phục sự phân chia cản trở sự tích hợp công nghệ. Cách tiếp cận hệ sinh thái được phân cấp với các vòng phản hồi thể chế tích hợp trên các lớp khác nhau sẽ cho phép đổi mới đáp ứng và đẩy nhanh việc thực hiện toàn diện các mục tiêu NEP hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số của ngành giáo dục.

Nguồn: https://www.orfonline.org/expert-speak/ict-and-education-in-india-gains-and-gaps

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục