Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Giới thiệu chương trình học giả Kautilya Fellows Programme 2022

Giới thiệu chương trình học giả Kautilya Fellows Programme 2022

Chương trình học giả Kautilya Fellows Programme (KFP) là chuỗi hội thảo chuyên sâu và toàn diện về chính sách đối ngoại và chính sách công của Ấn Độ, do cơ quan India Foundation tổ chức tại New Delhi Ấn Độ.

03:38 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chương trình học giả Kautilya Fellows Programme (KFP) là chuỗi hội thảo chuyên sâu và toàn diện về chính sách đối ngoại và chính sách công của Ấn Độ, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và cơ quan India Foundation tổ chức tại New Delhi Ấn Độ. Chương trình này đã được tổ chức 3 lần trong các năm 2018, 2019 và 2020, với tổng số người tham gia là trên 200 nhà nghiên cứu chính sách của 40 quốc gia. 

Trong năm 2022, chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 19/2 tới ngày 27/2 tại New Delhi, Ấn Độ. Chường trình gồm  2 phần chính. 

Phần 1: Từ 19 đến 22/2/2022, Chính sách Ngoại giao Ấn Độ (Ấn Độ và các nước láng giềng; Ấn Độ và chủ nghĩa đa phương; Mối quan hệ của Ấn Độ với các đối tác chiến lược; Những nội dung chính của chính sách đối ngoại Ấn Độ)

Phần 2: Từ 24 đến 27/2/2022, Chính sách công Ấn Độ (Chính trị Ấn Độ; Kinh tế Ấn Độ - cải cách phát triển; Quản trị và hoạch định chính sách; Những nội dung chính của chính sách công Ấn Độ)

Người tham gia có thể đăng ký tham dự cả 2 phần hoặc 1 trong 2 phần trên. Chi phí đăng ký là 700 USD cho người tham gia cả 2 phần, hoặc 400 USD cho người tham gia một trong hai phần. Có một số lượng rất hạn chế học bổng cho người tham gia. 

Người tham gia sẽ được Bộ Ngoại giao Ấn Độ và tổ chức India Foundation cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình. 

Để đăng ký: xin mời điền thông tin vào đơn trong đường liên kết sau: Kautilya Fellows Programme - KFP 2022 (google.com) 

Xin mời xem tập tin đính kèm dưới bài viết này để biết thông tin chi tiết về chương trình KFP. 

Kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục