Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Giới thiệu sách: Thách thức và chiến lược: Suy nghĩ về chính sách ngoại giao của Ấn Độ

Giới thiệu sách: Thách thức và chiến lược: Suy nghĩ về chính sách ngoại giao của Ấn Độ

01:31 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tác giả: Rajiv Sikri

SAGE Publications India, 2 thg 7, 2009 - 336 trang

Cuốn sách này xem xét những thách thức chính sách đối ngoại hiện nay của Ấn Độ từ quan điểm chiến lược và định hướng chính sách. Nó phân tích các yếu tố và xu hướng dài hạn có thể xác định được việc xây dựng chính sách đối ngoại của đất nước. Tác giả kêu gọi đánh giá lại các phương pháp tiếp cận của Ấn Độ nếu nó trở thành một đối thủ lớn có vai trò quan trọng trên thế giới thế kỷ XXI phát triển nhanh chóng và phức tạp.

“Thách thức và chiến lược: Xem xét lại Chính sách đối ngoại của Ấn Độ” tập trung vào những quốc gia láng giềng gần nhất và có tính chiến lược của Ấn Độ. Nó cũng xem xét các vấn đề quan trọng như an ninh năng lượng, ngoại giao kinh tế, sự tương tác giữa quốc phòng và ngoại giao, các tổ chức và chính sách đối ngoại. Một điểm độc đáo của cuốn sách là nó kết hợp các quan điểm của một nhà sử học, một nhà ngoại giao và một học giả. Với nhiều ý tưởng và gợi ý chính sách mới mang tính đột phá, nó là một đóng góp có giá trị cho các tranh cãi về chính sách đối ngoại trong cộng đồng chiến lược Ấn Độ.

Cuốn sách sáng suốt và gọn gàng này là một cuốn sách mà các nhà hoạch định chính sách, các nhà ngoại giao và các nhà phân tích chính sách đối ngoại cần phải đọc,. Các cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy những điều cần thiết liên quan. Nó cũng là một nguồn tri thức quan trọng đối với sinh viên chính trị, quan hệ quốc tế, quốc phòng và nghiên cứu chiến lược của Ấn Độ, và những người khác đang quan tâm tới vấn đề chính sách đối ngoại của Ấn Độ.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục