Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

03:29 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thực tập chuyên ngành là đợt thực tập cuối khóa đối với sinh viên chuyên ngành thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhằm mục đích đưa sinh viên vào môi trường làm việc thực tế của ngành nghề đào tạo (tại các viện nghiên cứu, cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tổ chức) để sinh viên làm quen với môi trường làm việc, thực hành, vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong Nhà trường vào việc giải quyết các công việc trong môi trường làm việc thực tế, đảm bảo cho sinh viên đạt được năng lực nghề nghiệp theo chuẩn đào tạo trước khi sinh viên ra trường.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đã tiếp nhận một đợt sinh viên chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tới thực tập. Thời gian thực tập kéo dài 2 tháng (từ tháng 11 đến tháng 12/2014 và từ tháng 03 đến tháng 04/2015).

Qua thời gian thực tập tại Trung tâm, các sinh viên này đã nhận tiếp xúc, trải nghiệm và áp dụng các kiến thức có được từ giảng đường vào công việc thực tế, tiếp cận với môi trường làm việc và nghiên cứu nghiêm túc tại Trung tâm. Hy vọng đây là một kênh liên kết đào tạo hiệu quả và lâu dài của Trung tâm với trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như các trường Đại học khác trên cả nước.

TTNCAĐ

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục