Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ hoan nghênh chính sách của Liên minh Châu Âu về việc tăng cường quan hệ song phương

Ấn Độ hoan nghênh chính sách của Liên minh Châu Âu về việc tăng cường quan hệ song phương

Ngày 26/11/2018, Ấn Độ đã hoan nghênh Liên minh Châu Âu công bố văn kiện chính sách phác thảo lộ trình mở rộng đáng kể mối quan hệ song phương trong một loạt các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, quốc phòng và an ninh.

04:59 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cho biết, nước này mong muốn hợp tác với EU không chỉ trên chương trình nghị sự song phương mạnh mẽ, mà còn về các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu có cùng mối quan tâm.

Theo MEA, văn kiện này ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Ấn Độ, động lực về nhân khẩu học và hiện đại hóa, đồng thời kêu gọi hợp tác chính trị, an ninh và quốc phòng lớn hơn giữa Ấn Độ - EU.

MEA cho rằng, tài liệu của EU đề cập rằng, Ấn Độ là một cường quốc toàn cầu đang nổi lên, đóng một vai trò quan trọng trong thế giới đa cực hiện tại và là một nhân tố ổn định trong một khu vực phức tạp.

Từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác Ấn Độ - EU đã được tăng cường đáng kể, hợp tác song phương hiện tại được mở rộng hơn 30 cơ chế đối thoại, bao gồm các vấn đề về chính sách đối ngoại và an ninh, thương mại và đầu tư, cũng như phát triển bền vững.

Báo cáo chiến lược phát hành tuần trước, cho biết, EU có "quan tâm" trong việc tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và quốc phòng với Ấn Độ, bởi vì quan hệ đối tác mạnh mẽ với New Delhi là chìa khóa cho chính sách cân bằng đối với toàn châu Á của EU.

MEA cho biết: “Ấn Độ mong muốn được tham gia vào EU không chỉ trên chương trình nghị sự song phương mạnh mẽ, mà còn về các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu có cùng mối quan tâm, cũng như cải cách hệ thống và thể chế đa phương nhằm phản ánh tốt hơn thực tế toàn cầu đương đại”.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-welcomes-european-union-policy-paper-on-deepening-bilateral-ties/articleshow/66813480.cms

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục