Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 06/01/2017, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết công tác Hội nghị trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng thời giới thiệu và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được Bộ Chính trị giới thiệu và Ban Chấp hành hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ khóa III.

03:55 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trong nhiệm kỳ 2004-2016, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ luôn bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát huy tốt nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ. Hội đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các cấp hội từ trung ương tới địa phương đã đóng góp to lớn vào thành công của Năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Đại hội đã bầu đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.  PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ đã gửi thư chúc mừng hội và tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ vì những đóng góp tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã định hướng, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016-2021) với một số nội dung chính: Nghiên cứu, tìm tòi và đa dạng hóa các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Duy trì và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại truyền thống, nhất là kênh đối ngoại nhân dân, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động như Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ luân phiên giữa hai nước; tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản nhằm tìm hiểu, phát hiện các đối tác tiềm năng, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; thường xuyên cập nhật thông tin về Ấn Độ, theo dõi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ với Ấn Độ; kiện toàn cơ cấu lãnh đạo và giúp việc của hội, đảm bảo cơ chế chỉ đạo thống nhất, mở rộng Ban chấp hành để thu hút những người có tâm huyết tham gia các hoạt động nhằm tăng cường thúc đây quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016-2021 đã báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ của hội; dự thảo điều lệ hội sửa đổi, bổ sung cho khóa mới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, sôi nổi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ khóa III đã thành công tốt đẹp.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục