Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”

Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”

Nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trên các lĩnh vực, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

02:31 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

  

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục