Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Lễ công bố quyết định chỉ định Bí thư chi bộ cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Lễ công bố quyết định chỉ định Bí thư chi bộ cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ngày 26/3/2019, Đảng bộ Viện Thông tin khoa học đã tổ chức lễ công bố các quyết định về bãi miễn các chi bộ cũ, thành lập các chi bộ mới phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Viện Thông tin khoa học, trong đó có việc thành lập mới chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và chỉ định Bí thư Chi bộ cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, trực thuộc Đảng bộ Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

03:03 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tham dự buổi lễ có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học; PGS, TS Phạm Tất Thắng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện; PGS, TS Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học; PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, nguyên Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, các đồng chí đảng ủy viên, đảng viên Viện Thông tin khoa học và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ vào Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin khoa học, của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, và theo đề nghị của các cấp có thẩm quyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Thông tin khoa học đã quyết định chỉ định TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, giữ chức danh Bí thư chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chúc mừng và trao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. Đồng chí đề nghị chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Học viện giao phó, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ không ngừng phát triển.

Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhận quyết định, cảm ơn và hứa sẽ tận tâm tận lực lãnh đạo tập thể Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lễ công bố quyết định được tổ chức trang nghiêm, trọng thị theo đúng điều lệ Đảng.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn:

Cùng chuyên mục