Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Mời gửi tham luận cho Hội thảo quốc tế

Mời gửi tham luận cho Hội thảo quốc tế

Đại học Mahidol, Thái Lan và Đại học Quốc gia Singapore trân trọng kính mời các nhà khoa học gửi bài tham luận tới hội thảo quốc tế “Người Ấn Độ ở châu Á” (Indian Diaspora in Asia).

07:53 17-01-2024 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 2 ngày 18-19 tháng 7 năm 2024 tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa châu Á, Đại học Mahidol, Băng kok, Thái Lan.

Người tham gia hội thảo không phải đóng phí tham dự. Ban tổ chức sẽ lựa chọn bài tham luận có chất lượng để đăng lên những tạp chí hàng đầu và in sách kỷ yếu tại nhà xuất bản quốc tế uy tín.

Thời hạn nộp tóm tắt: 31/1/2024.

Thời hạn nộp toàn văn tham luận: 5/5/2024.

Liên hệ: centrebharat.mahidol@gmail.com
Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://fass.nus.edu.sg/sas/events/international-conference-on-indian-diaspora-in-asia/

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục