Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thông tin chuyên đề: “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các dự án Tác động nhanh do chính phủ Ấn Độ tài trợ tại Việt Nam”

Thông tin chuyên đề: “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các dự án Tác động nhanh do chính phủ Ấn Độ tài trợ tại Việt Nam”

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng kính mời các nhà khoa học tới tham dự buổi Thông tin chuyên đề: “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các dự án Tác động nhanh do chính phủ Ấn Độ tài trợ tại Việt Nam”, tổ chức từ 9h30 sáng thứ 5, ngày 8 tháng 9 năm 2022, tại hội trường tầng 7 nhà A18, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Buổi thông tin chuyên đề do Bà Mini Kumam, bí thư thứ nhất phụ trách kinh tế thương mại, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội làm báo cáo viên.

03:00 07-09-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Các Dự án tác động nhanh, mỗi dự án có giá trị 50,000 USD, được triển khai trong khuôn khổ của chương trình Hỗ trợ phát triển Hợp tác Mê Công - sông Hằng. Tại Hội Nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/12/2021, Chính phủ Ấn Độ đã cam kết nâng số Dự án Tác động nhanh cho Việt Nam hằng năm từ 5 dự án lên 10 dự án, với quan điểm các dự án nhỏ sẽ mang lại lợi ích lớn cho cấp cơ sở. Tính tới cuối năm 2021, tổng các Dự án Tác động nhanh của Ấn Độ được cam kết thực hiện tại Việt Nam đã lên con số 37, tại 33 tỉnh, thành phố.

Tại Việt Nam, các Dự án Tác động nhanh do chính phủ Ấn Độ tài trợ được thực hiện  bởi Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam. Tuy là các dự án nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực và nhanh chóng cho các cộng đồng dân cư, mang lại những chuyển biến nhanh rõ rệt. Đại sứ quán Ấn Độ và Chính quyền của các địa phương triển khai đúng tiến độ các dự án này thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ và Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong suốt 8 năm thành lập, từ 2014 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã có nhiều bài viết nghiên cứu, trao đổi, tọa đàm về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong tháng 5/2021, Trung tâm đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về chủ đề hợp tác kinh tế thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ, cũng có sự tham gia của Bà Mini Kumam. Việc tổ chức buổi thông tin chuyên đề lần này, ngoài ý nghĩa tăng cường hợp tác, còn là dịp trao đổi, chia sẻ quan điểm về tính hiệu quả của các Dự án Tác động nhanh của Ấn Độ thực hiện tại Việt Nam, nhằm tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, chính sách và cách thức hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Buổi Thông tin chuyên đề hướng tới mục tiêu cụ thể là trao đổi chia sẻ quan điểm về tính hiệu quả của các Dự án Tác động nhanh của Ấn Độ thực hiện tại Việt Nam, nhằm tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, chính sách và cách thức hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các ý kiến phân tích, đánh giá tại buổi thông tin chuyên đề sẽ đóng góp bổ sung lý luận và thực tiễn về Ấn Độ học, chính trị học, ngoại giao, thông tin đối ngoại, kinh tế, thương mại. Từ đó, làm phong phú hệ thống kinh nghiệm hợp tác với các đối tác Ấn Độ.

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục