Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới"

Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới"

Ngày 25/8/2016, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới", Trung tâm trân trọng cảm ơn các ban, ngành Trung ương và Học viện, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp; Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; các nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, thời gian viết bài, tham dự và đưa tin về Hội thảo.

02:40 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

    

Nguồn:

Cùng chuyên mục