Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề về “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”

Tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề về “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”

Chiều 15/5/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp với Viện Thông tin khoa học tổ chức buổi Tọa đàm Thông tin khoa học chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”.

03:43 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chủ trì buổi Tọa đàm có: PGS.TS. Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; PGS, TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Thông tin khoa học. GS, TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là báo cáo viên chính tại buổi Thông tin khoa học.

Tham dự tọa đàm Thông tin khoa học chuyên đề có đông đảo cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Viện Thông tin khoa học, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Lịch sử Đảng, Vụ Quan hệ quốc tế và các Viện chuyên ngành thuộc Học viện.

Trong bài thuyết trình tại buổi Tọa đàm thông tin khoa học, GS, TS  Phạm Quang Minh đã trình bày hai nội dung chính: Tình hình quốc tế và khu vực; quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Cách tiếp cận được nhìn ở ba cấp độ: quốc tế, quốc gia và cá nhân. Về tình hình quốc tế và khu vực trong năm 2017 - 2018, GS, TS đã phân tích các khía cạnh: Biến đổi khí hậu toàn cầu; khủng bố quốc tế, đặc biệt là nhà nước khủng bố tự xưng IS; chiến tranh mạng; sức mạnh và sự đe dọa của Mỹ; quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc; khủng hoảng di cư; kinh tế toàn cầu. Những vấn đề an ninh chính trị thế giới nổi lên với nhiều vấn đề như chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy và khủng bố đang nổi lên như một xu hướng lớn; các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược để phù hợp với tình hình thực tế. Và trong bối cảnh đó, GS Phạm Quang Minh cũng đưa ra những đánh giá và phân tích về chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần đổi mới và hội nhập.

Cuối buổi Tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề, GS, TS Phạm Quang Minh đã dành thời gian cùng trao đổi với các nhà nghiên cứu, cán bộ của Học viện về một số vấn đề nóng trên thế giới, cũng như những đánh giá và nhận định của cá nhân GS Phạm Quang Minh về các vấn đề nêu trên. Cụ thể trao đổi về những ý kiến của cán bộ nghiên cứu Học viện Chính trị nêu lên về khủng hoảng ngoại giao, về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, về vấn đề Triều Tiên và những lựa chọn của Việt Nam trong chính sách đối ngoại, GS, TS Phạm Quang Minh cũng đã trả lời mang tính phân tích, đánh giá, dự báo tương lai hợp lý, đáp ứng những băn khoăn của cử tọa.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục