Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm việc với Viện Chính sách công Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm việc với Viện Chính sách công Ấn Độ

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã làm việc với lãnh đạo Viện Chính sách công Ấn Độ để chuẩn bị ký biên bản ghi nhớ hợp tác và bàn về những hoạt động hợp tác sẽ tổ chức trong thời gian tới.

07:00 14-09-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Cuộc họp giữa Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và Viện Chính sách công Ấn Độ (IIPA) được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp, ngoài lãnh đạo và cán bộ hai bên, còn có sự tham gia của cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. 

Viện Chính sách công Ấn Độ do Chính phủ Ấn Độ thành lập năm 1954, với chức năng nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước của Ấn Độ từ cấp Trung ương tới cấp địa phương. Để tổ chức các khóa học cho toàn Ấn Độ, Viện Chính sách công Ấn Độ có trụ sở chính tại thủ đô New Delhi, 24 viện trực thuộc cấp vùng, và 43 viện trực thuộc ở cấp cơ sở. Viện đã xây dựng mối quan hệ đối tác với Trường Quản lý hành chính quốc gia Ecole, Pháp; Viện hành chính công Hàn Quốc; Chính phủ Mauritius; Chính phủ Argentina; Trung tâm đào tạo hành chính công Bangladesh (BPATC); Trường Đảng Trung ương Cộng hòa Trung Hoa; GIZ và Đại học Postdam, Đức.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Chính sách công Ấn Độ vào cuối năm 2014, nhân chuyến công tác của đoàn do GS TS Tạ Ngọc Tấn làm trưởng đoàn tới thăm Ấn Độ. Trong bối cảnh mới hiện nay, hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác mới với một số nhiệm vụ dự kiến sẽ thực hiện là trao đổi đoàn, tổ chức các khóa tập huấn về quản trị dự án, chính sách công trong chuyển đổi số và nhiều nội dung khác hai bên cùng quan tâm. 

 

Nguồn:

C

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục