Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ngân sách 2023: Kế hoạch cho tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Ngân sách 2023: Kế hoạch cho tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Tầng lớp trung lưu của Ấn Độ, chiếm phần lớn dân số của đất nước, đặt nhiều kỳ vọng vào ngân sách được công bố vào ngày 1 tháng 2 sắp tới.

03:00 16-01-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết, chính quyền trung ương sẽ tiếp tục phục vụ tầng lớp trung lưu, bà chuẩn bị công bố Ngân sách Liên bang năm 2023 trong chưa đầy ba tuần nữa. Bà Sitharaman cho biết, bà thuộc một gia đình trung lưu và hiểu những áp lực mà họ phải đối mặt, đồng thời cho biết thêm rằng, chính phủ NDA do BJP lãnh đạo đã không áp dụng bất kỳ khoản thuế mới nào đối với tầng lớp trung lưu trong bất kỳ ngân sách nào cho đến nay.

Theo trích dẫn của hãng thông tấn ANI, bà Sitharaman cho biết: “Tôi thuộc tầng lớp trung lưu và tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu nên có thể hiểu họ. Cho đến nay, chính phủ Modi vẫn chưa đánh bất kỳ khoản thuế mới nào đối với tầng lớp trung lưu trong bất kỳ khoản ngân sách nào". Bà nhấn mạnh thêm rằng, sẽ không đánh thuế đối với những người kiếm được mức lương lên tới 5 vạn Rs.

Bộ trưởng tài chính cũng cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục “phục vụ tầng lớp trung lưu” trong ngân sách sắp tới.

Bà Sitharaman nói rằng: “Tầng lớp trung lưu sử dụng phương tiện công cộng nhiều nhất và chúng tôi đã đưa Metro đến 27 địa điểm. Rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu đang chuyển đến các thành phố để tìm kiếm việc làm, và chúng tôi đang tập trung vào mục tiêu thành phố thông minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho tầng lớp trung lưu”.

Tầng lớp trung lưu của Ấn Độ, chiếm phần lớn dân số của đất nước, đặt nhiều kỳ vọng vào ngân sách sắp tới vào ngày 1 tháng 2. Vì đây sẽ là ngân sách đầy đủ cuối cùng của chính phủ cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024, kỳ vọng của họ chủ yếu tập trung vào việc giảm thuế, chăm sóc sức khỏe và việc làm.

Tuy nhiên, chính phủ có thể không đủ thời gian để đáp ứng tất cả các yêu cầu nói trên, vì môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng xấu đi có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm tài chính 2024.

Với thâm hụt ngân sách đã kéo dài và thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) ở mức cao nhất trong 9 năm, các chuyên gia dự đoán chi tiêu ngân sách sẽ thấp hơn, cùng với khả năng tăng thuế hải quan đối với một số sản phẩm. Mặc dù có thể có một số chi tiêu để thúc đẩy cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực nông thôn, nhưng chính phủ có thể sẽ tránh cung cấp bất kỳ khoản giảm thuế trực tiếp nào.

 

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục