Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung Quốc công bố Sách Trắng về chiến lược quân sự (Phần 3)

Trung Quốc công bố Sách Trắng về chiến lược quân sự (Phần 3)

Ngày 26/5/2015, Trung Quốc công bố Sách Trắng đầu tiên mang tên "Chiến lược Quân sự Trung Quốc", do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ấn hành, có tổng cộng 9.000 từ, nội dung chủ yếu đề cập đến việc xây dựng lực lượng quân sự, nhấn mạnh đường lối "phòng thủ chủ động", đồng thời cam kết hợp tác an ninh quốc tế chặt chẽ hơn. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu phần 3 nội dung Sách Trắng này.

05:48 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 2)

CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ TRUNG QUỐC
(Tháng 5 năm 2014)

IV. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI

Quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, phải bám sát thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội mạnh của Đảng Cộng sản trong tình hình mới, lấy yêu cầu về an ninh cốt lõi của quốc gia làm định hướng, chú trọng xây dựng quân đội thông tin hóa, đánh thắng chiến tranh thông tin hóa, làm sâu sắc toàn diện hơn nữa nhiệm vụ cải cách quốc phòng và cải cách quân đội, nỗ lực xây dựng hệ thống lực lượng quân sự hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc, không ngừng nâng cao năng lực đối phó với các loại đe dọa an ninh, hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng hóa.

Phát triển các quân binh chủng và lực lượng cảnh sát vũ trang

Lục quân thực hiện chuyển đổi mô hình từ phòng vệ khu vực sang cơ động toàn khu vực, đẩy nhanh các bước phát triển theo hướng nhỏ lẻ hóa, đa năng hóa, biên chế mô hình chuẩn mô đun hóa theo yêu cầu chiến lược tác chiến cơ động, tấn công phòng thủ trong không gian đa chiều, thích ứng  với yêu cầu của các khu vực khác nhau và các nhiệm vụ khác nhau, tổ chức phân loại lực lượng tác chiến, xây dựng hệ thống lực lượng tác chiến thích ứng với yêu cầu tác chiến hỗn hợp, nâng cao năng lực tác chiến chính xác, tác chiến đa chiều, tác chiến toàn khu vực, tác chiến đa năng và tác chiến liên tục. 

Hải quân từng bước chuyển đổi mô hình từ phòng vệ biển gần sang kết hợp giữa phòng vệ biển gần và bảo vệ biển xa theo yêu cầu chiến lược về phòng vệ biển gần bảo vệ biển xa, xây dựng hệ thống lực lượng tác chiến hợp thành trên biển đa năng, hiệu quả cao, nâng cao khả năng răn đe và phản kích, tác chiến cơ động và tác chiến hỗn hợp trên biển, tác chiến phòng vệ toàn diện và đảm bảo cung cấp toàn diện.

Không quân thực hiện chuyển đổi từ mô hình phòng thủ trên không sang cả tiến công và phòng thủ, xây dựng hệ thống lực lượng phòng vệ trên không thích ứng với yêu cầu tác chiến thông tin hóa theo yêu cầu chiến lược nhất thể hóa giữa không gian và vũ trụ, tiến công và phòng thủ, nâng cao khả năng cảnh báo chiến lược, tiến công trên bầu trời, phòng không chống tên lửa, thông tin đối kháng, tác chiến nhảy dù, tác chiến điều chuyển và đảm bảo cung cấp toàn diện.

Pháo binh hai (Bộ đội tên lửa - ND) đẩy nhanh chuyển đổi mô hình thông tin hóa theo yêu cầu chiến lược tốt về chất lượng, kiêm cả hạt nhân và thông thường, dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ đẩy mạnh sáng tạo tự chủ trang bị vũ khí, tăng cường độ an toàn, đáng tin cậy và tính hữu hiệu của vũ khí tên lửa, hoàn thiện hệ thống lực lượng có cả hạt nhân và thông thường, nâng cao sức răn đe và phản công hạt nhân chiến lược cũng như khả năng tấn công chính xác tầm trung và tầm xa.

Lực lượng cảnh sát vũ trang phát triển lực lượng thi hành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, xử lý giữ gìn ổn định trong các sự việc đột phát, tấn công chống khủng bố, cứu hộ thiên tai, đảm bảo ứng cấp, chi viện thông tin theo yêu cầu chiến lược đa năng nhất thể hóa, duy trì ổn định hữu hiệu, hoàn thiện hệ thống lực lượng mà chủ thể thi hành nhiệm vụ xử lý các sự kiện đột phát và chống khủng bố duy trì ổn định, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ đa dạng hóa trên cơ sở coi khả năng xử lý sự kiện đột phám trong điều kiện thông tin hóa là trung tâm. Phát triển lực lượng thuộc lĩnh vực an ninh lớn mạnh.

Biển liên quan đến phát triển bền vững và thịnh trị của quốc gia 

Phải đột phá vào cách tư duy truyền thống coi trọng đất liền coi nhẹ biển, hết sức coi trọng công tác quản lý biển, bảo vệ những quyền liên quan đến biển. Xây dựng hệ thống lực lượng quân sự trên biển hiện đại phù hợp với lợi ích quốc gia và những quyền lợi, lợi ích thuộc về quốc gia, bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển của quốc gia, bảo vệ an ninh đường giao thông trên biển và lợi ích ở hải ngoại, tham gia hợp tác quốc tế về biển, tạo điểm tựa chiến lược cho cường quốc biển.

Vũ trụ là cao điểm chế ngự được tình thế trong cạnh tranh chiến lược quốc tế. Nước hữu quan phát triển lực lượng và biện pháp để làm chủ không gian vũ trụ, vũ khí hóa vũ trụ đã có dấu hiệu ban đầu. Trung Quốc nhất quán chủ trương sử dụng vũ trụ hòa bình, phản đối vũ khí hóa vũ trụ và cạnh tranh quân bị vũ trụ, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về vũ trụ. Theo dõi sát để nắm bắt tình vũ trụ, ứng phó với những đe dọa và thách thức liên quan vũ trụ, bảo vệ an ninh tài nguyên vũ rụ, phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển xã hội của quốc gia, bảo vệ an ninh vũ trụ.

Không gian mạng là trụ cột mới trong phát triển kinh tế xã hội và là lĩnh vực mới về an ninh quốc gia. Cạnh tranh chiến lược quốc tế về không gian mạng ngày càng quyết liệt, không ít quốc gia đều đang phát triển lực lượng quân sự liên quan không gian mạng. Trung Quốc là một trong những quốc gia bị hại do tin tặc tấn công nhiều nhất, an ninh cơ sở hạ tầng mạng đứng trước đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng của không gian mạng đối với an ninh quân sự từng bước tăng lên. Đẩy nhanh xây dựng sức mạnh không gian mạng, nâng cao năng lực nhận biết về tình hình không gian mạng, phòng vệ mạng, chi viện cho cuộc đấu tranh không gian mạng của quốc gia và tham gia hợp tác quốc tế về không gian mạng, ngăn chặn và kiểm soát các nguy cơ lớn đối với không gian mạng, đảm bảo an ninh mạng và thông tin của quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn ổn định xã hội của quốc gia.

Sức mạnh hạt nhân là nền đá tảng chiến lược để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Trung Quốc luôn thi hành chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân, kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với quốc gia và khu vực không có vũ khí hạt nhân một cách vô điều kiện, không cạnh tranh quân bị hạt nhân với bất cứ quốc gia nào, lực lượng hạt nhân luôn duy trì ở mức thấp nhất theo yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia. Xây dựng hoàn thiện hệ thống lực lượng hạt nhân, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, năng lực chỉ huy kiểm soát, năng lực tên lửa phá vỡ phòng ngự của đối phương, năng lực phản ứng nhanh và phòng hộ sinh tồn, khuất phục nước khác sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các biện pháp xây dựng lực lượng quân sự

Tăng cường xây dựng chính trị tư tưởng: Luôn đặt yêu cầu xây dựng chính trị tư tưởng lên hàng đầu trong các yêu cầu xây dựng quân đội, tăng cường và cải tiến hàng loạt nguyên tắc và chế độ căn bản như công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới, và thực hiện quan điểm giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục bồi dưỡng quan điểm giá trị cốt lõi của người quân nhân cách mạng, phát huy truyền thống vinh quang và tác phong tốt đẹp, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, tăng cường sức sáng tạo, sức mạnh tập trung và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, ra sức đào tạo những quân nhân cách mạng thế hệ mới có linh hồn, có bản lĩnh, có khí huyết và phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo bộ đội sẵn sàng nghe theo sự chỉ huy của Trung ương đảng và Quân ủy trung ương vào bất cứ lúc nào và bất cứ tình huống nào, mãi mãi giữ được tính chất và tôn chỉ của quân đội nhân dân.     

Xây dựng hậu cần hiện đại: Đưa chế độ chính sách hậu cần đi vào chiều sâu và cải cách lực lượng đảm bảo hậu cần, tối ưu hóa việc phân bố hậu cần, đổi mới phương thức đảm bảo hậu cần, phát triển các phương pháp đảm bảo hậu cần, dự trữ đầy đủ nguồn vật tư chiến lược, xây dựng tập trung hệ thống thông tin hậu cần, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn pháp quy, tổ chức đảm bảo cung cấp, xây dựng nền hậu cần đảm bảo đánh thắng chiến tranh hiện đại hóa, phục vụ xây dựng bộ đội hiện đại hóa, và chuyển đổi sang mô hình thông tin hóa.

Phát triển trang bị vũ khí tiên tiến: Kiên trì chủ đạo thông tin, xây dựng hệ thống; Kiên trì đổi mới tự chủ, liên tục phát triển,; Kiên trì trù tính toàn diện, nổi rõ trọng điểm, đẩy nhanh thay thế trang bị vũ khí đời mới, xây dựng hệ thống trang bị vũ khí phù hợp với chiến tranh thông tin hóa và yêu cầu thi hành sứ mệnh.

Đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới: Thực thi chiến lược nhân tài, hoàn thiện chế độ về nguồn nhân lực quân sự, cải cách sâu sắc các trường viện quân đội, kiện toàn hệ thống đào tạo bồi dưỡng nhân tài kiểu mới theo mô hình tam vị nhất thể, bao gồm giáo dục trong các trường viện quân đội, huấn luyện bộ đội trong thực tiễn và giáo dục nghề nghiệp quân sự, thu hút nhân tài ưu tú nhiều hơn, bồi dưỡng tạo dựng quần thể nhân tài phù hợp với yêu cầu của chiến tranh thông tin hóa.

Đẩy mạnh quản lý quân đội nghiêm ngặt theo pháp luật: Chú trọng xây dựng quân đội toàn diện theo hướng cách mạng hóa, hiện đại hóa và chính quy hóa, đổi mới phát triển lý luận và thực tiễn về quản lý quân đội theo pháp luật, xây dựng hệ thống pháp trị quân đội đặc sắc Trung Quốc, nâng cao trình độ pháp trị về xây dựng quốc phòng và quân đội. Đổi mới lý luận quân sự. Xác định chỉ đạo bằng lý luận đổi mới sáng tạo của Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu vấn đề tác chiến, đi sâu tìm kiếm quy luật chiến thắng trong chiến tranh hiện đại, đổi mới sáng tạo chiến lược chiến thuật cơ động linh hoạt, phát triển lý luận xây dựng quân đội trong tình hình mới, hình thành hệ thống lý luận quân sự tiên tiến phù hợp với mục đích và triển vọng đánh thắng chiến tranh trong tương lai.

Tăng cường quản lý chiến lược: Tối ưu hóa việc phân bố chức năng và thiết đặt cơ cấu của cơ quan lãnh đạo tổng quân ủy, hoàn thiện thể chế quản lý lãnh đạo các quân binh chủng, quy hoạch theo nhu cầu đòi hỏi, quy hoạch phân bố các nguồn lực chủ đạo. Tăng cường quy hoạch biên chế phối hợp, kiện toàn hệ thống quy hoạch biên chế, xây dựng cơ chế công tác quản lý quy hoạch. Tăng cường quản lý giám sát việc trù liệu các nguồn lực chiến lược, tăng cường quản lý giám sát quá trình và kiểm soát rủi ro đối với các công trình lớn. Kiện toàn, hoàn thiện cơ chế đánh giá chiến lược, xây dựng và kiện toàn hệ thống đánh giá và quy phạm tiêu chuẩn đồng bộ.

Quân dân hòa nhập đi vào chiều sâu  

Quán triệt phương chậm kết hợp giữa quân và dân, quân ở trong dân, phát triển phương thức hòa nhập quân dân, hoàn thiện cơ chế hòa nhập, làm phong phú các hình thức hòa nhập, mở rộng phạm vi hòa nhập, nâng thêm cấp độ hòa nhập, nỗ lực hình thành kết cục phát triển quân dân hòa nhập sâu sắc trong nhiều lĩnh vực, hiệu quả cao, có đầy đủ các yếu tố cần thiết.

Phát triển phương thức hội nhập trong các lĩnh vực xây dựng trọng điểm: Mở rộng mức độ nâng đỡ chính sách, thúc đẩy toàn diện làm thông dụng các tiêu chuẩn hội nhập trong các lĩnh vực cơ sở, kỹ thuật trọng điểm và các ngành nghề chủ yếu, tìm kiếm và hoàn thiện các phương pháp và con đường để nhờ hệ thống giáo dục quốc gia đào tạo nhân tài quân sự, nhờ hệ thống công nghiệp quốc phòng phát triển trang thiết bị vũ khí, nhờ hệ thống đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy xã hội hóa công tác đảm bảo hậu cần. Triển khai rộng rãi các công trình cơ sở hạ tầng do quân với dân kết hợp xây dựng và cùng sử dụng, quân đội và người dân địa phương phát triển và cùng sử dụng hợp lý các nguồn lực ngoài biển, trên không, trắc họa, dẫn đường, khí tượng, tần phổ…, đẩy mạnh các nguồn lực có thể bổ sung, trao đổi lẫn nhau và cùng sử dụng.

Hoàn thiện mô hình vận động của phương thức kết hợp vì lợi ích chung giữa quân đội và địa phương: Xây dựng cơ chế lãnh đạo thống nhất, quân dân phối hợp, nhu cầu gặp nhau, cùng hưởng nguồn lợi trên bình diện quốc gia, kiện toàn chức trách quản lý những ngành liên quan đến quân đội và địa phương, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thông dụng quân đội - địa phương, đẩy nhanh tiến trình công tác làm luật về xây dựng mô hình kết hợp quân đội - địa phương, từng bước hình thành kết cục tổng thể về phối hợp lợi ích giữa quân đội và địa phương. Vận dụng tổng hợp lực lượng quân sự với lực lượng ở các lĩnh vực khác, xây dựng, hoàn thiện cơ chế quân dân kết hợp đối phó với những sự kiện đột phát và những khủng hoảng lớn. (Xem tiếp phần 4)

Biên dịch: Trần Huy Cậy

 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục