Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Vai trò của người tiêu dùng trong việc áp dụng năng lượng tái tạo ở Ấn Độ

Vai trò của người tiêu dùng trong việc áp dụng năng lượng tái tạo ở Ấn Độ

Dự thảo sửa đổi Đạo luật Điện lực 2003 (EA 2003) trong Dự luật Sửa đổi Điện lực 2014 (EA 2014) đã đề xuất việc tách biệt truyền dẫn và nội dung truyền dẫn, với mục tiêu tăng cường sự lựa chọn của người tiêu dùng trong việc mua sắm điện và thúc đẩy năng lượng tái tạo (RE) dựa trên mức tiêu thụ điện.

04:17 19-02-2024 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Việc tách biệt truyền dẫn và nội dung có nghĩa là tách biệt chức năng phân phối và cung cấp vốn được cho là sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ điện. Khuyến khích điện dựa trên năng lượng tái tạo trong EA 2014 bao gồm một số ưu đãi ở phía cung, cùng với các điều khoản bổ sung ở phía cầu. Theo EA 2014, việc sản xuất và cung cấp điện dựa trên năng lượng tái tạo sẽ không cần giấy phép và trợ cấp chéo cho quyền truy cập mở sẽ bị loại bỏ.

Mặc dù EA 2014 vẫn chưa trở thành luật nhưng các điều khoản của EA 2003 vốn là điều kiện tiên quyết để tạo ra sự cạnh tranh ở khâu bán lẻ đã không mang lại kết quả như mong đợi. Truy cập mở đang chững lại vì trợ cấp chéo cao và thiếu cơ sở hạ tầng. Mô hình được cấp phép phân phối song song cũng không thành công vì nó yêu cầu các công ty phân phối phải phân phối điện “thông qua hệ thống phân phối của riêng họ trong cùng một khu vực”. Điều này có nghĩa là sự trùng lặp của cơ sở hạ tầng thâm dụng vốn dẫn đến chi phí cao hơn. Mô hình được cấp phép phân phối được áp dụng ở Mumbai là minh chứng cho kết quả này.

Trong bối cảnh này, việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo (RE) phân tán của các hộ gia đình và các ngành công nghiệp, chủ yếu sử dụng hệ thống quang điện mặt trời (PV), được dự đoán là động lực tiềm năng cho việc sản xuất và tiêu thụ RE. Tính tới tháng 11 năm 2023, công suất tích lũy của công suất lắp đặt năng lượng mặt trời mái nhà là 10 GW (gigawatt), chiếm khoảng 7,5% tổng công suất lắp đặt của RE và 13,8% tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời. Tại Ấn Độ, hơn 75% tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời mái nhà là của các tổ chức thương mại và công nghiệp. Những người lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà vừa là nhà sản xuất vừa là người tiêu dùng RE và có thể thúc đẩy việc áp dụng RE với sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng phù hợp và các ưu đãi tài chính do các công ty phân phối cung cấp. Tuy nhiên, nên thận trọng vì phương án này có thể gây tốn kém cho các hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế ở Ấn Độ.

Khuyến khích tài chính cho người tiêu dùng chủ động

Người tiêu dùng chủ động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là người tiêu dùng điện cuối cùng, họ cũng tự sản xuất điện tại điểm tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu điện của chính họ và xuất khẩu điện dư thừa lên lưới điện. Việc tăng số lượng người tiêu dùng chủ động có thể thúc đẩy mức tiêu thụ RE và cũng giảm đáng kể tổn thất truyền tải và các tổn thất hệ thống khác. Những lợi ích tiềm năng này đặc biệt quan trọng ở cấp thành phố, nơi tiêu thụ một lượng lớn điện năng và là nơi mức tiêu thụ sẽ tăng lên cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Các chính sách tài chính tạo điều kiện cho sự phát triển của người tiêu dùng chủ động là trợ cấp vốn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, đo điện ròng và giá điện đầu vào (FiT).

Trợ cấp vốn cho phép các hộ gia đình trung lưu và các tổ chức công nghiệp và thương mại nhỏ áp dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà. Đo điện là hệ thống thanh toán sinh lợi nhất cho người tiêu dùng, cho phép khách hàng (dân cư, thương mại và công nghiệp) tự tạo ra điện từ năng lượng mặt trời để cung cấp điện mà họ không sử dụng vào lưới điện. Theo phương pháp đo đếm ròng, giá trị điện năng mà người tiêu dùng cung cấp vào lưới điện cũng giống như giá trị điện năng mà người tiêu dùng nhập khẩu từ lưới điện. Việc tính toán hóa đơn dựa trên giá trị ròng. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của hệ thống đo lường ròng cao; một người tiêu dùng sử dụng công tơ đo lường ròng không cần đầu tư vào hệ thống lưu trữ và hệ thống quang điện mặt trời có đo lường ròng có thời gian hoàn vốn ngắn. Ở Ấn Độ, chính sách về đo lường mạng thay đổi tùy theo từng bang. Thanh toán ròng tương tự như đo đếm ròng, ngoại trừ biểu giá điện xuất vào lưới điện thấp hơn biểu giá điện sử dụng từ lưới điện. Trong hệ thống đo tổng, người tiêu dùng không trực tiếp sử dụng điện do các tấm pin mặt trời sản xuất. Thay vào đó, điện sản xuất ra sẽ được xuất vào lưới điện với mức giá cố định (FiT) và người tiêu dùng sẽ sử dụng điện theo mức giá do các công ty phân phối tính như hầu hết những người tiêu dùng khác. Mặc dù việc đo lường tổng thể làm giảm khoản tiết kiệm của người tiêu dùng, nhưng nó tạo động lực cho tình trạng suy thoái kinh tế để thu hút người tiêu dùng tham gia vào hệ thống phân phối. Từ góc độ kinh tế thuần túy, việc đo đếm ròng có thể định giá quá cao nguồn cung cấp điện của người tiêu dùng, nhưng từ góc độ hành động vì khí hậu, việc định giá này có thể hợp lý trên cơ sở nó thúc đẩy quá trình khử cacbon của lưới điện.

Thách thức

Có nhiều rào cản đối với việc mở rộng điện mặt trời ở Ấn Độ, bao gồm chi phí ban đầu cao, cơ chế hỗ trợ và khung pháp lý không đầy đủ, sự phản đối của các chính quyền đương nhiệm tại các địa phương trong việc cung cấp hỗ trợ, trình độ đào tạo và kỹ năng không đầy đủ của các nhà cung cấp công nghệ, thông tin kém và cơ chế có nhiều rào cản hành chính hoặc tài chính. Trợ cấp cho việc sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời có thể vượt qua những rào cản này, nhưng vẫn có những hạn chế trong việc trợ cấp cho việc áp dụng năng lượng tái tạo, như trường hợp của Tây Ban Nha. Vào cuối những năm 2000, Tây Ban Nha đã triển khai hỗ trợ hào phóng cho việc áp dụng năng lượng tái tạo. Theo cơ chế hỗ trợ này, người tiêu dùng có thể lựa chọn giữa việc bán điện được tạo ra bằng năng lượng mặt trời theo cơ chế FiT hoặc bán trên thị trường tự do với giá thị trường cộng với phí mua điện. Điều này làm tăng đáng kể việc áp dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà. Tuy nhiên, vào năm 2012, chương trình hỗ trợ này đã bị đình chỉ do khoản thanh toán cho người tiêu dùng vượt quá mong đợi. Trong năm 2016 và 2017, chính phủ đã kêu gọi đấu giá RE theo công nghệ. Năng lượng gió đã thắng vì công nghệ điện gió không cần thêm phí bảo hiểm nào ngoài giá thị trường. Vào năm 2015, Tây Ban Nha đã áp dụng “thuế điện mặt trời”, theo đó các hệ thống có công suất lên tới 100 kW (kW) không được phép bán lượng điện dư thừa vào lưới điện và các hệ thống có công suất trên 100 kW phải đăng ký để bán ra thị trường giao ngay.

Tốc độ và mức độ tăng trưởng của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố kinh tế và phi kinh tế. Ở Ấn Độ, sự phát triển của chủ nghĩa thịnh vượng có thể được thúc đẩy hoàn toàn bởi lợi ích kinh tế của người dùng cuối nhằm giảm chi phí năng lượng và chỉ bị hạn chế bởi các giới hạn xác định đối với sự tăng trưởng hậu cần của việc mở rộng công nghệ. Các hộ gia đình thành thị giàu có bắt chước lối sống và hệ tư tưởng của phương Tây có thể khởi xướng các phong trào cơ sở được thúc đẩy bằng cách tăng cường hành động khẩn cấp về khí hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa thịnh vượng tân cộng đồng. Các động lực khác giúp các ngành và dịch vụ định hướng xuất khẩu trở thành những ngành sản xuất có thể bao gồm việc buộc phải chuyển sang sử dụng công nghệ xanh để vượt qua các rào cản thương mại do các nước phát triển áp đặt.

Sự gia tăng số lượng người tiêu dùng trong hệ thống điện mang đến nhiều thách thức cho các nhà phân phối điện, đáng kể nhất là mất doanh thu trong khi vẫn duy trì đầu tư vào an ninh và ổn định lưới điện. Tác động của số lượng người tiêu dùng ngày càng tăng lên độ tin cậy và khả năng phục hồi làm dấy lên mối lo ngại. Điều này có nghĩa là đầu tư bổ sung vào việc giám sát, dự báo, tổng hợp, tự động hóa và kiểm soát. Đây là một thách thức đối với các các công ty phân phối gặp khó khăn về tài chính.

Một bài báo gần đây xem xét ý tưởng về “vòng xoáy tử thần” đối với các hệ thống công ty phân phối, trong đó người tiêu dùng điện tự sắp xếp để trở thành người tiêu dùng chủ động, do đó khiến những người tiêu dùng không có khả năng tài chính để chuyển đổi thành người tiêu dùng chủ động phải chịu chi phí năng lượng ngày càng tăng, đẩy nhiều người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng chủ động, điều này thúc đẩy tăng giá hơn nữa. Ở Ấn Độ, người nghèo không có nhà có mái phù hợp, người thuê nhà không có không gian cho hệ thống điện áp mái và những người không đủ tiền mua hệ thống quang điện sẽ phải chịu chi phí cho chủ nghĩa thịnh vượng điện tái tạo. Điều trớ trêu cần lưu ý ở đây là những người tiêu dùng không có đủ khả năng để trở thành người sản xuất – tiêu dùng phải trả tiền cho người sản xuất – tiêu dùng để duy trì sự hấp dẫn của chủ nghĩa sản xuất – tiêu dùng. Một nghiên cứu khác về trường hợp của Tây Ban Nha cho thấy hầu hết người tiêu dùng sẽ không ngắt kết nối khỏi lưới điện, ngay cả khi họ đã lắp đặt hệ thống dự phòng và có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mình một cách thoải mái khi hệ thống khuyến khích bán điện tái tạo cho lưới điện có nhiều ueu đãi hấp dẫn. Chủ nghĩa sản xuất – tiêu dùng đang ở giai đoạn sơ khai ở Ấn Độ. Điều này tạo cơ hội cho Ấn Độ cân nhắc chi phí và lợi ích của chủ nghĩa thịnh vượng và áp dụng một mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội của Ấn Độ. Do việc sản xuất quang điện dân dụng đắt hơn nhiều so với sản xuất quang điện quy mô tiện ích, chi phí trợ cấp cho mỗi kWh (kilowatt giờ) của việc sản xuất quang điện dân dụng cao hơn đáng kể so với chi phí trợ cấp mỗi kWh của việc sản xuất quang điện quy mô tiện ích. Không có sự khác biệt bù đắp về lợi ích và do đó đơn giản là không có lý do chính đáng nào để tiếp tục cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng hơn cho việc sản xuất điện mặt trời ở quy mô dân cư so với việc sản xuất điện mặt trời ở quy mô tiện ích. Các chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo không nhất thiết phải cung cấp các khoản trợ cấp cao hơn cho hệ thống quang điện dân dụng trên mái nhà so với việc sản xuất quang điện quy mô lớn. Điều cần thiết là một hệ thống phục hồi chi phí phân phối của các công ty phân phối phản ánh tác động của người dùng mạng lưới, đặc biệt là người tiêu dùng lên những chi phí đó.

Tác giả: Vinod Kumar, Trợ lý Giám đốc, Theo dõi nội dung Biến đổi Khí hậu và Năng lượng.

Nguồn: https://www.orfonline.org/expert-speak/role-of-prosumers-in-renewable-energy-adoption-in-india

 

Nguồn:

Cùng chuyên mục