Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ làm chủ tịch G20: Ưu tiên phục hồi sức khỏe toàn cầu

Ấn Độ làm chủ tịch G20: Ưu tiên phục hồi sức khỏe toàn cầu

Nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu và giúp tăng cường quản trị toàn cầu để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai

02:15 15-04-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Đại dịch COVID-19 đã mang đến những thay đổi chưa từng có đối với các ưu tiên y tế toàn cầu, dẫn đến nhu cầu cần có một cách tiếp cận phối hợp tốt hơn để giải quyết các vấn đề sức khỏe. Khi Ấn Độ đảm nhận chức chủ tịch G20, trọng tâm là phục hồi sau đại dịch và phát triển chương trình nghị sự về sức khỏe toàn cầu.

G20, với chủ đề chính là hợp tác kinh tế và tài chính quốc tế, gần đây đã đề cập đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Sự tham gia và lãnh đạo của Ấn Độ sẽ rất quan trọng để củng cố cấu trúc y tế toàn cầu và quản lý mọi trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai. Các quốc gia G20 chiếm 80% GDP của thế giới và chia sẻ 75% kim ngạch thương mại xuyên biên giới toàn cầu và 2/3 dân số hành tinh, khiến vai trò lãnh đạo của các nước này càng trở nên quan trọng hơn.

Bằng cách học hỏi từ những bài học trong đại dịch Covid-19, G20 có thể hoạt động để cải thiện sự sẵn sàng và ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe trong tương lai. Trong số các bài học rút ra là sự cần thiết phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế công cộng, thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên khoa học và bằng chứng, giải quyết tin giả và thiếu minh bạch, đồng thời ưu tiên hợp tác quốc tế. Chương trình nghị sự về sức khỏe của G20 nên ưu tiên những bài học này, hướng sự tập trung vào các vấn đề sức khỏe cụ thể có tính phổ biến cao nhất và tránh chương trình nghị sự chung chung. Bên cạnh việc thảo luận các vấn đề cụ thể liên quan đến sức khỏe, việc giải quyết các vấn đề từ góc độ cơ bản là điều cần thiết.

Với tư cách là chủ tịch đương nhiệm của G20, Ấn Độ đã xác định ba ưu tiên: Các trường hợp khẩn cấp về y tế, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng cũng như ứng phó; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm; và các giải pháp và cải tiến y tế kỹ thuật số để hỗ trợ bảo hiểm y tế toàn cầu. Những ưu tiên này sẽ được thảo luận tại các cuộc thảo luận chuyên đề được tổ chức trong các cuộc họp của Nhóm Công tác Y tế và Hội nghị Bộ trưởng Y tế.

Nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ mang đến cơ hội duy nhất để nước này dẫn đầu các ưu tiên chăm sóc sức khỏe quan trọng và đóng vai trò to lớn trong việc giải quyết các nguyên nhân cơ bản của sự bất bình đẳng về sức khỏe toàn cầu. Quốc gia có thể chia sẻ kiến trúc y tế kỹ thuật số, bao gồm cả những thành công công nghệ như CoWIN và Sứ mệnh Y tế Kỹ thuật số Quốc gia với các quốc gia khác.

Việc hợp lý hóa các giao thức tiêu chuẩn y tế toàn cầu đã được thảo luận trong G20 Indonesia. Điều quan trọng là phải có một giao thức được tiêu chuẩn hóa vượt xa các hệ thống thanh toán. Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế ban đầu được phát triển như một hệ thống thanh toán nhưng hiện đã trở thành một giao thức tiêu chuẩn về sức khỏe. Một cách tiếp cận phối hợp là cần thiết để quản lý các mối đe dọa sức khỏe một cách hiệu quả. Tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ, kết nối các cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp theo những cách đơn giản hóa, có thể là công cụ cải thiện khả năng tiếp cận và tính sẵn có.

 

Người dân địa phương là những người quan sát tốt nhất cộng đồng của chính họ. Do đó, trong việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, điều cần thiết là phải có sự tham gia của cộng đồng địa phương với tư cách là các bên liên quan. Họ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tùy chỉnh và theo ngữ cảnh cụ thể cho đồng bào của họ. Cách tiếp cận toàn xã hội là cần thiết để thúc đẩy tiếp cận công bằng với chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với các cộng đồng bị thiệt thòi. Việc phát triển các hệ thống lấy cộng đồng địa phương làm trung tâm của kế hoạch chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết.

Ở cấp cơ sở, việc trao đổi ý kiến giữa các bên liên quan là rất quan trọng để giải quyết vấn đề. Vì vậy, phải có sự tham gia của các yếu tố cộng đồng chứ không chỉ dựa vào sự tham gia của các cơ quan. Những bài học rút ra từ một làng hoặc phường có thể mang lại lợi ích cho các cộng đồng đang gặp khó khăn khác.

Nên tập trung vào sức khỏe, chứ không chỉ chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu chi phí kinh tế và xã hội lâu dài do ốm đau và bệnh tật. Do đó, điều quan trọng là phải ưu tiên tất cả các khía cạnh của sức khỏe—sức khỏe thể chất, tinh thần, xã hội và cảm xúc—trong việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và thúc đẩy phải được tích hợp vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Học hỏi từ các thực hành tốt nhất và các hệ thống y tế truyền thống, chẳng hạn như y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda) và Yoga, có thể giúp ích trong vấn đề này.

Việc sử dụng hiệu quả lực lượng đặc nhiệm về sức khỏe kỹ thuật số và nhóm lãnh đạo an toàn bệnh nhân toàn cầu là rất quan trọng để nâng cao kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể của sức khỏe kỹ thuật số, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và thu hẹp khoảng cách triển khai thông qua các giải pháp cấp hệ thống và giải pháp đổi mới áp dụng tại địa phương. Mặc dù công nghệ đi đầu trong việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận những hạn chế của công nghệ và có sẵn các kế hoạch thay thế. Khoảng cách kỹ thuật số và khả năng sai lầm của các giải pháp kỹ thuật số là những yếu tố phải được xem xét, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Ngược lại, nhóm lãnh đạo an toàn bệnh nhân toàn cầu có thể thu hẹp khoảng cách triển khai thông qua các giải pháp cấp hệ thống và các giải pháp đổi mới có thể áp dụng tại địa phương.

Đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh nhu cầu chia sẻ tài sản trí tuệ trong các tình huống khẩn cấp để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận vắc xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán, bất kể họ sống ở đâu. G20 có thể giám sát quy trình và đảm bảo rằng cơ chế định giá theo từng cấp đang được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Ngoài ra, G20 có thể cung cấp các khoản tài trợ và viện trợ cho các quốc gia để hỗ trợ việc mua vắc-xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán, cũng như thực hiện các thay đổi mang tính hệ thống đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe để đảm bảo rằng việc chia sẻ sở hữu trí tuệ và định giá theo cấp được thực hiện theo cách ưu tiên các nhu cầu của các quốc gia.

Điều quan trọng là thiết lập phản ứng khẩn cấp có phối hợp đối với các mối đe dọa sức khỏe để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và giảm tính dễ bị tổn thương của hệ thống. Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống tài chính phù hợp. Ấn Độ nên tăng cường hơn nữa các cơ chế tài chính để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch cũng như các tổ chức quản trị toàn cầu như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giải quyết các thách thức đương thời liên quan đến các cơ chế y tế toàn cầu. Ấn Độ cũng cần hiểu liệu G20 có thể tăng cường quản trị toàn cầu hay không, đặc biệt là các tổ chức như WHO, để giải quyết các thách thức đương thời liên quan đến các cơ chế y tế toàn cầu.

Bằng cách thực hiện các biện pháp này, G20 có thể hướng tới cách tiếp cận phối hợp và hiệu quả hơn đối với việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Nhìn chung, vai trò chủ tịch G20 của Ấn Độ có thể giải quyết một số thách thức cấp bách về sức khỏe toàn cầu và giúp tăng cường quản trị toàn cầu, các thể chế và cơ chế để chống lại các vấn đề sức khỏe toàn cầu và các trường hợp khẩn cấp. Sự tham gia và lãnh đạo của G20 sẽ rất quan trọng để củng cố cấu trúc y tế toàn cầu và quản lý mọi trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai.

Nguồn: https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-g20-presidency-prioritising-equitable-recovery/

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục