Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu trong G20

Ấn Độ thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu trong G20

Ấn Độ đảm nhận chức chủ tịch G20 vào thời điểm quan trọng và thuận lợi trong lịch sử. Báo cáo giữa nhiệm kỳ sau nửa năm làm chủ tịch G20 chỉ ra rằng việc xây dựng sự đồng thuận trong nhóm khó khăn hơn dự tính.

11:22 08-05-2023 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bài viết này tóm tắt sáu lĩnh vực mà Ấn Độ có thể thể hiện khả năng lãnh đạo trong xây dựng kế hoạch hành động khí hậu hiệu quả và hợp lý. Trên toàn cầu, ủng hộ việc theo dõi lượng khí thải bình quân đầu người và sản xuất điện dựa trên nhiên liệu hóa thạch sẽ rất quan trọng, đồng thời tạo đà cho các nhiệm kỳ chủ tịch G20 sau này của các quốc gia đang phát triển phía Nam bán cầu. Các cam kết với hoạt động Kinh doanh của G20 hướng tới tài chính tư nhân, đầu tư vào Quản trị môi trường và xã hội (ESG) và các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn phải được vận hành. Cuối cùng, điều cấp thiết là Ấn Độ phải xây dựng sức mạnh ngoại giao của mình trong lĩnh vực hành động khí hậu, để thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng.

Giới thiệu

Ấn Độ đã phải đối phó với bài toán hóc búa chọn phát triển hay hành động khí hậu. Tuy nhiên, “những điều chắc chắn chỉ xảy ra trong quá khứ,”[1] và “Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách” của Báo cáo đánh giá lần thứ sáu (AR6) năm 2023 của IPCC, được công bố vào tháng 3/2023, là lời kêu gọi rõ ràng về hành động khẩn cấp đối với khí hậu. Nó cảnh báo rằng nếu con đường phát triển hiện tại không bị đảo ngược, toàn cầu sẽ nóng lên trên 1,5°C trong thế kỷ 21. Điều này có nghĩa là mọi sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu kể từ đây sẽ chịu tác động nghiêm trọng và thường xuyên hơn.

Khoảng 3,6 tỷ dân số thế giới sống trong bối cảnh khí hậu rất dễ bị tổn thương.[2] Phần lớn dân số này đang ở các nước đang phát triển trên khắp Nam bán cầu và đặc biệt có nguy cơ cao. Sự bất bình đẳng, năng lực thấp và nguồn tài chính hạn chế cùng với những thách thức phát triển hiện có đã hạn chế khả năng của các quốc gia này trong việc giảm thiểu và thích ứng với những rủi ro khí hậu không chắc chắn.[3] Cánh cửa cơ hội để hành động đã bị thu hẹp và nếu không có nhiều nỗ lực phối hợp hơn, tình hình sẽ chỉ có khả năng trở nên tồi tệ hơn.

Lãnh đạo quản trị khí hậu sẽ là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm kỳ chủ tịch G20 mang đến cho Ấn Độ cơ hội đi đầu trong hành động chống biến đổi khí hậu và đưa ra mô hình tăng trưởng ít carbon mà các nền kinh tế khác có thể áp dụng. Những ưu tiên được Ấn Độ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ Ấn Độ làm chủ tịch, bên cạnh chuỗi giá trị toàn cầu, tài chính cơ sở hạ tầng, gián đoạn công nghệ, tài chính toàn diện, thương mại và nông nghiệp, là thích ứng khí hậu, khả năng phục hồi và chuyển đổi năng lượng. Ấn Độ là quốc gia dự kiến mức nóng lên 2 độ duy nhất trong G20 được dự đoán sẽ đáp ứng các mục tiêu về khí hậu.[4] Một số sáng kiến quan trọng như Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA), Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) và Sứ mệnh hydro xanh quốc gia, cũng như sự gia tăng năng lượng tái tạo hỗ trợ nỗ lực giảm phát thải từ tăng trưởng kinh tế.

Tại thời điểm viết bài này, gần nửa năm đã trôi qua kể từ khi Ấn Độ đảm nhận vai trò chủ tịch G20 và có những dấu hiệu cho thấy việc xây dựng sự đồng thuận khó khăn hơn so với dự định ban đầu. Làm thế nào Ấn Độ có thể tận dụng những tháng còn lại của nhiệm kỳ chủ tịch G20 để biến các mục tiêu khí hậu toàn cầu thành hành động? Những điểm hành động chính nào có thể giúp Ấn Độ tiếp tục chương trình nghị sự về khí hậu ngay khi thể hiện năng lực ngoại giao ngày càng mạnh? Bản tóm tắt này đánh giá thế và lực của G20 và phân tích ưu tiên dành cho hành động khí hậu của các chủ tịch G20 cho đến nay. Báo cáo đi sâu vào các bài học trong nhiệm kỳ Ấn Độ làm chủ tịch và đề xuất chương trình nghị sự gồm sáu phần cho Ấn Độ.

Tăng trưởng kinh tế và lãnh đạo trong vấn đề khí hậu G20

G20 có lợi ích xã hội, kinh tế và chính trị mạnh mẽ trong việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức tăng dưới 1,5°C do các tác động đối với sinh kế, năng suất lao động, sức khỏe và nguồn nhân lực cũng như hoạt động và tăng trưởng kinh tế vĩ mô nói chung. Sức mạnh kinh tế tập thể của các quốc gia G20 là đòn bẩy chính để thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu này—xét cho cùng, các nền kinh tế này chiếm 80% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, 85% GDP toàn cầu và 75% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của toàn cầu.[5]

Trong thập kỷ qua, G20 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế bằng cách huy động các nền tảng G20 để thảo luận và vận động chính sách, đồng thời thiết lập các sáng kiến khí hậu để chuyển các chính sách khí hậu toàn cầu thành các chiến lược kinh tế và tài chính cấp quốc gia. Tuy nhiên, hành động khí hậu trong các quốc gia G20 không đi đúng hướng và các cam kết hiện tại sẽ chỉ giảm 10% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.[6] Tiến trình chuyển đổi năng lượng cũng chậm hơn so với mục tiêu, với chỉ 30% tổng năng lượng được sản xuất ở các nước G20 đến từ các nguồn tái tạo. Ngay cả trong năng lượng tái tạo, hạt nhân và thủy điện chiếm tỷ trọng lớn nhất, gây lo ngại khi xem xét các tác động tiêu cực mà năng lượng hạt nhân và thủy điện có thể gây ra cho môi trường.[7]

Với tư cách là quốc gia lâu đời ủng hộ công bằng, công lý và trách nhiệm lịch sử trong việc giải quyết các vấn đề về khí hậu, Ấn Độ đã đấu tranh cho sự nghiệp của các nền kinh tế đang phát triển vẫn còn thiếu các dòng tài chính đa phương và song phương cũng như chuyển giao công nghệ. Ấn Độ đã tuyên bố “đổi mới đột phá vì hành động khí hậu” là ưu tiên trong nhiệm kỳ Ấn Độ làm chủ tịch G20. Ấn Độ cam kết đưa ra các định hướng dài hạn, các hành động ngay lập tức và điều chỉnh các dòng tài chính theo các định hướng và hành động đó.

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử G20: Bài học cho nhiệm kỳ Ấn Độ làm chủ tịch

G20 đã thực hiện nhiều hoạt động trong thập kỷ qua để thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu. Tuy nhiên, tài liệu hiện có về G20 chưa nghiên cứu đầy đủ về cam kết của nhóm đối với chương trình nghị sự về khí hậu trong một khung thời gian dài hơn. Là một nhóm tập hợp các quốc gia có thu nhập cao từ Bắc Mỹ và Châu Âu, các quốc gia có thu nhập trung bình/thấp từ BRICS và Nam bán cầu, G20 rất phù hợp để đóng vai trò kết nối, và ủng hộ các kế hoạch sắp tới từ Hội nghị thường kỳ của các bên (COPs).

Trong vòng bốn năm sau Thỏa thuận Paris về lưu vực sông 2015, chương trình nghị sự về khí hậu vẫn chỉ giới hạn trong các cuộc thảo luận và tuyên bố liên quan đến năng lượng; không có tài liệu tham khảo tối thiểu nào về tài chính khí hậu, chuyển đổi tài chính, chuyển giao công nghệ hoặc chiến lược giảm phát thải. Trong số các thành viên G20, các nền kinh tế mới nổi như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc chú trọng nhiều hơn đến năng lượng so với các nước như Australia, Argentina và Nhật Bản. Ba quốc gia nắm giữ chức chủ tịch của G20 là Ấn Độ (2023), Brazil (2024) và Nam Phi (2025) phải hành động mạnh mẽ hơn trong các chiến lược huy động sắp tới đối với hành động khí hậu.

Cơ hội của Ấn Độ để thúc đẩy kết quả

1. Thúc đẩy giảm phát thải bình quân đầu người như một chỉ số của hành động khí hậu

Các ước tính gần đây về phát thải khí nhà kính năm 2022 ở mức 58 giga tấn (GT). Để giữ giới hạn mục tiêu là tăng nhiệt độ 1,5 độ, thế giới cần cắt giảm lượng khí thải hàng năm[8] xuống 3GT mỗi năm trong ba thập kỷ tới. Các mục tiêu cho năm 2021 và 2022 đã bị bỏ lỡ, tốc độ giảm phát thải hiện phải tăng tốc.[9] Hai thành phần của lượng khí thải—tổng lượng khí thải quốc gia và lượng khí thải bình quân đầu người—đều là chìa khóa để giảm lượng khí thải, tùy thuộc vào quốc gia và đặc điểm nhân khẩu học của quốc gia.

Trong số các nền kinh tế G20, Ả-rập Xê-út có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất—hơn 6 lần so với Ấn Độ. Ấn Độ là nước phát thải bình quân đầu người (PCE) thấp nhất trong số các quốc gia G20. Những nỗ lực giảm lượng khí thải bình quân đầu người có khả năng gây ra sự sụt giảm mạnh hơn trong tổng lượng khí thải quốc gia do lợi ích nhân lên của dân số. Bằng chứng chứng minh rằng phần lớn tăng trưởng vốn vật chất của Ấn Độ từ năm 1994 đến 2014 đã diễn ra với chi phí vốn tự nhiên.[10] Là một quốc gia ủng hộ việc thực hiện công bằng các mục tiêu theo Thỏa thuận Paris có tính đến trách nhiệm lịch sử và CBDR, Ấn Độ phải xây dựng một mô hình phát triển hướng tới sức mạnh tổng hợp của bốn dạng vốn—vật chất, xã hội, con người và tự nhiên— cũng là nền tảng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững.[11] Ấn Độ phải thúc đẩy toàn cầu thiết lập ngày cao điểm giảm phát thải bình quân đầu người, phù hợp với mục tiêu toàn cầu phát thải ròng bằng không để đảm bảo các quốc gia phát triển đạt được mục tiêu một cách công bằng và nhanh chóng..

2. Các nguyên tắc lồng ghép kinh tế tuần hoàn

Khái niệm nền kinh tế tuần hoàn xoay quanh tính bền vững, nhằm mục đích biến tất cả hàng hóa đã được sử dụng thành hàng hóa khác có thể tái sử dụng. Ví dụ, Ấn Độ đã tạo ra 3,5 triệu tấn chất thải nhựa chỉ trong năm 2019-2020, trong đó chỉ 12% được tái chế và 20% bị đốt cháy. 68% còn lại sẽ nằm lại trong môi trường (cả đất và nước), cụ thể là các bãi rác. Hệ lụy là rất lớn: cứ bốn trạm quan trắc sông ở Ấn Độ thì có ba trạm đang ghi nhận mức độ ô nhiễm kim loại nặng độc hại ở mức báo động.[12] Ví dụ, trong số 33 trạm giám sát sông Hằng, mức độ ô nhiễm kim loại độc hại ở 10 trạm là rất cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Ấn Độ có nhiều cơ quan để giải quyết vấn đề quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm không khí. Cần phải khắc phục tình trạng thực thi yếu kém lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần và chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức độc hại cao kéo dài ở các thành phố của Ấn Độ, nơi tập trung hoạt động kinh tế và tiêu dùng.[13] Các công cụ kiểm soát tình hình ô nhiễm đất, nước và không khí hiệu quả là rất cần thiết, bắt đầu bằng việc xanh hóa các hoạt động và quy trình mua sắm công ở Ấn Độ, hiện chiếm gần 15% chi tiêu quốc gia.

3. Thúc đẩy quỹ Tổn thất và Thiệt hại

Báo cáo V20 về 58 quốc gia dễ bị tổn thương nhất với khí hậu, nhấn mạnh rằng đối với 'các quốc gia có nguy cơ cao nhất', thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu đã khiến tốc độ tăng trưởng của các quốc gia này giảm 50% từ năm 2000 đến năm 2019.[14] Việc thành lập quỹ Tổn thất và Thiệt hại tại Hội nghị các bên COP27 ở Ai Cập vào năm 2022 đã dẫn đến việc chính thức đưa quỹ này vào văn bản thỏa thuận. Các quốc gia dễ bị tổn thương giờ đây sẽ có thể nhận được hỗ trợ tài chính cho cả thiệt hại kinh tế và phi kinh tế do các sự kiện thời tiết/khí hậu cực đoan liên quan đến hoạt động do con người tạo ra.

Có nhiều câu hỏi đặt ra. Đầu tiên, ai sẽ quản lý quỹ này? Thứ hai, quốc gia nào đủ điều kiện và quốc gia nào sẽ đóng góp? Thứ ba, làm thế nào để thế giới định lượng những thiệt hại phi kinh tế - chúng chỉ giới hạn ở đa dạng sinh học và mất môi trường sống, hay cũng bao gồm di sản, tài sản xã hội và văn hóa? Liệu các thiệt hại được đo lường tại một thời điểm hay có một khuôn khổ để tính toán các thiệt hại liên thế hệ và lâu dài đối với người dân và hộ gia đình? Hơn nữa, với kinh nghiệm cho đến nay về dòng tài chính khí hậu ở dạng các khoản vay không ưu đãi hơn là viện trợ không hoàn lại, việc vận hành quỹ tổn thất và thiệt hại cũng là một trường hợp cần thận trọng và nhắc nhở phải chú ý đến vấn đề tài chính.

Sự mơ hồ nằm ở hai lý do: (i) hầu hết các chi tiết và quá trình vận hành đã được giao cho ủy ban giao dịch, nhưng ủy ban vẫn chưa họp tại thời điểm viết bài; và (ii) hầu hết các quốc gia vẫn chưa tạo ra các nguyên tắc phân loại xanh rõ ràng và dứt khoát. Một hệ thống phân loại xanh được xác định rõ ràng là rất quan trọng vì nhiều lý do: nó giúp phác thảo các lĩnh vực, dự án và tài sản được phân loại thế nào là xanh, nó có thể giảm thiểu tỷ lệ bất cân xứng thông tin trên thị trường, loại bỏ cách diễn giải đa nghĩa/chủ quan về tài chính xanh và giảm thiểu nguy cơ tẩy xanh.[15] Giá trị tài sản toàn cầu sử dụng dữ liệu Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong quá trình ra quyết định đầu tư đã tăng gấp đôi trong bốn năm qua và được dự đoán sẽ đạt 40,5 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.[16] Do đó, điều cấp bách là đảm bảo rằng việc thiếu các nguyên tắc phân loại rõ ràng sẽ không góp phần tạo ra hành vi tẩy xanh.[17]

Tài chính xanh theo truyền thống được cho là rủi ro hơn do năng lực chung của các chính phủ trong việc quản lý và giám sát các hoạt động tuân thủ xanh còn thấp. Trong trường hợp của Ấn Độ, rủi ro này càng phức tạp hơn khi không có hệ thống phân loại xanh để xác định tính đủ điều kiện của các hoạt động/dự án/tài sản kinh tế đối với nguồn tài chính đó. Hệ thống phân loại xanh của Ấn Độ phải phác thảo rõ ràng các lĩnh vực như nhà ở giá rẻ (xây dựng), giao thông và di động, và quản lý chất thải là những lĩnh vực ưu tiên cao, đồng thời thiết kế hệ thống phân loại theo mức tăng nhiệt độ dự đoán 1,5 độ mới được IPCC báo hiệu gần đây (so với mức 2.0 độ trước đó). Ấn Độ phải hành động nhanh chóng để chính thức hóa hệ thống phân loại này, để (i) nâng cao uy tín của các cơ quan công quyền và khu vực tư nhân, và (ii) tiếp tục thảo luận toàn cầu về việc xác định và vận hành Quỹ tổn Thất và Thiệt hại.

Với tư cách là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ việc vận hành Quỹ Tổn thất và Thiệt hại, Ấn Độ phải khai thác tư duy chiến lược đánh giá kinh tế và khoa học để chứng minh việc định lượng các tổn thất và thiệt hại do thiên tai mà nước này phải đối mặt trong vài năm qua. Ấn Độ phải xây dựng kiến thức học thuật và lý thuyết thông qua lộ trình Think-20 (T20) trong G20, để xây dựng phương pháp luận cho việc định lượng này. Ấn Độ có thể hợp tác với các nền kinh tế Nam bán cầu như Indonesia, Brazil, Nam Phi và Mexico - những nước đã phải chịu chi phí tài chính khổng lồ trong những năm gần đây do thiên tai gây ra bởi các sự kiện như bão, lốc xoáy và lũ lụt.

4. Khai thác B20 để củng cố vai trò của khu vực tư nhân

Các dự án carbon thấp phải đối mặt với chi phí giao dịch ban đầu cao, sau đó chuyển thành nhiều rủi ro, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, phản ánh sự không chắc chắn trong các quy định môi trường. Những rủi ro như vậy bao gồm vượt chi, chậm trễ, chi phí giao dịch, rủi ro giấy phép và đàm phán lại hợp đồng, đặc biệt đối với các công nghệ kém phát triển hơn. Mức độ tín nhiệm của hầu hết các nền kinh tế thị trường mới nổi cũng là một điểm quan trọng.[18] Một cách để giảm thiểu rủi ro là tạo ra các hệ sinh thái đầu tư thuận lợi, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, đặc biệt là tham gia vào tài chính xanh.

Trong thập kỷ qua, Ấn Độ đã chứng kiến sự sụt giảm trong đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng công cộng.[19] Ấn Độ cần phải giải quyết khoảng cách này trong tài chính công. Khai thác hiệu quả nguồn tài chính của khu vực tư nhân sẽ là chìa khóa để đi đúng hướng cho các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia (NDC). Điều này có thể được khám phá thông qua các ưu đãi liên quan đến thuế đối với công nghệ không dựa trên nhiên liệu hóa thạch, ưu đãi cao hơn thông qua mua sắm công và tuân thủ quy định để đạt mức tăng nhiệt độ thấp hơn.

Hơn nữa, Ấn Độ nên mở rộng sự tham gia với các nhà kinh doanh trong nước thông qua việc huy động cuộc chạy đua B20 (Doanh nghiệp 20) trong G20. Năng lượng là một lĩnh vực mà các tập đoàn Ấn Độ đã bắt đầu đạt được những bước tiến và ngày càng có nhiều sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp về nhu cầu giảm lượng khí thải carbon thông qua giảm phát thải.[20] Tổng thống Ấn Độ sẽ tạo đà cần thiết cho Tập đoàn Ấn Độ để tăng cường các cam kết đó thông qua cơ chế Đối thoại hợp tác G20-B20, để chứng minh vai trò của khu vực doanh nghiệp Ấn Độ với tư cách là đối tác bình đẳng hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững.

Lĩnh vực công bố thông tin của công ty về rủi ro biến đổi khí hậu và báo cáo tài chính cũng chưa được đánh giá đầy đủ. Hầu hết các công ty dường như vẫn không chú trọng các tác động tài chính cho các cam kết đó trong báo cáo tài chính của họ.[21] Một cuộc khảo sát với 107 công ty niêm yết trên toàn cầu trong các lĩnh vực Dầu khí (33%), Vận tải (17%), Tiện ích (13%), Xi măng (7%), Hàng tiêu dùng và Dịch vụ (7%) và Công nghiệp khác (23%) (bao gồm khai thác mỏ, hóa chất và thép) đã phát hiện ra rằng gần 73% số công ty đã không làm theo ý kiến đưa ra trong các cuộc thảo luận về rủi ro khí hậu hoặc mục tiêu phát thải, và không đặt mục tiêu xử lý chúng trong báo cáo tài chính. Các nhiệm vụ công bố thông tin liên quan đến rủi ro khí hậu là một hiện tượng hiếm gặp ở hầu hết các nền kinh tế và họ đang phải vật lộn để đạt được sự cân bằng giữa các nhiệm vụ chặt chẽ hơn và tránh hành vi tẩy xanh.

5. Quan điểm về phát thải ròng bằng không

Ý tưởng về trung lập carbon, loại bỏ dần than và không sử dụng nhiên liệu đã trở nên phổ biến hơn trong vài năm qua. Tuy nhiên, 30% nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp của các nước G20 vẫn có nguồn gốc từ than đá. Ở nhiều quốc gia G20, than tiếp tục chiếm phần lớn trong cơ cấu năng lượng và là nguồn đóng góp lớn nhất vào phát thải khí nhà kính.

Ở Ấn Độ cũng vậy, sản xuất than và sản xuất điện từ than đã tăng 16% tính đến năm 2023,[22] cho thấy năng lượng tái tạo không phát triển đủ nhanh để ngăn chặn việc vận hành các nhà máy điện than mới và giảm sản lượng điện từ than. Ấn Độ còn một chặng đường dài cần phải vượt qua trước khi bắt đầu giảm dần lượng than.

Trụ cột quan trọng nhất của mục tiêu phát thải ròng bằng không là giảm lượng khí thải carbon, đạt được chủ yếu thông qua việc giảm dần các nhà máy nhiệt điện than và giảm tỷ trọng than trong hỗn hợp năng lượng quốc gia.

Mặc dù các mục tiêu phát thải ròng bằng không ròng nghe có vẻ giống như một mục tiêu thống nhất, nhưng sự khác biệt trong dữ liệu về tính trung lập carbon và các tùy chọn chính sách khác biệt được chọn để đạt được mục tiêu đó khiến việc theo dõi kết quả trở nên khó khăn. Trong G20, Nam Phi có tỷ lệ than cao nhất trong nguồn cung cấp năng lượng trong nước (68%), tiếp theo là Trung Quốc (64%), Úc (51%) và Ấn Độ (44%). Nguồn cung cấp năng lượng tuyệt đối từ than trong toàn bộ G20 hầu như không đổi từ năm 2012 đến năm 2017, chỉ giảm không đáng kể 0,9% trong giai đoạn đó.[23] Chắc chắn, than đá không phải là nguồn nhiên liệu duy nhất tạo ra khí thải và câu chuyện toàn cầu hướng tới phát thải ròng bằng không phải bao gồm tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch.

Ví dụ, Úc đã đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không tới năm 2050. Nhiên liệu hóa thạch chiếm 71% tổng sản lượng điện vào năm 2021, bao gồm than đá (51%), khí đốt (18%) và dầu mỏ (2%).[24] Các nền kinh tế tiên tiến sẽ loại bỏ dần than đá trong nước vào năm 2030, nhưng Đức đã tuyên bố mục tiêu riêng trong khung thời gian dài hơn đến năm 2038; mục tiêu này gần hơn so với phần còn lại của EU, đó là năm 2045.[25] Ấn Độ đã cam kết thực hiện mục tiêu không sử dụng ròng vào năm 2070, với các nguồn năng lượng tái tạo tạo ra 50% nhu cầu điện năng vào năm 2030. Để hướng tới mục tiêu này, Ấn Độ đã tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo năng lượng.[26]

6. Tận dụng chủ nghĩa đa phương để định hướng các lộ trình hành động khí hậu trong tương lai

Là một quốc gia thành viên của BRICS và nằm trong số các quốc gia Nam bán cầu, Ấn Độ đang có cơ hội dẫn đầu cuộc đối thoại về những thách thức liên quan đến khí hậu vẫn tồn tại một phần do các quốc gia phát triển không có khả năng hoặc không sẵn sàng mở rộng nguồn tài chính. Vị trí của các chủ tịch G20, bắt đầu với Indonesia vào năm 2022, tiếp theo là Ấn Độ trong năm 2023, và Brazil và Nam Phi trong hai năm sau, có thể là ngẫu nhiên nhưng đây là cơ hội chiến lược để các quốc gia đang phát triển xác định một loạt chương trình nghị sự mà họ sẽ thực hiện. Tính liên tục trong chính sách cũng có thể đảm bảo rằng lập trường được thông qua sẽ được sự đồng thuận của tập thể. Ấn Độ có vị thế tốt để có sự hậu thuẫn của tập thể không chính thức nhưng quan trọng này, và đưa ra các chương trình nghị sự chung có thể mang lại lợi ích chung cho các nhiệm kỳ chủ tịch G20 tiếp theo. Điều này sẽ ổn định lộ trình 5 để đạt được các kết quả như mong muốn.[27]

G20 thường bị chỉ trích là “hổ không nanh”[28] và thiếu tính liên tục trong chính sách. Ấn Độ có thể thoát khỏi xu hướng này, khẳng định vị thế là một quốc gia có năng lực ngoại giao và đảm bảo tính liên tục trong những chính sách đưa ra từ những năm Indonesia và Nam Phi làm chủ tịch G20, để lại dấu ấn đối với Diễn ngôn G20.

G20 phải sử dụng triệt để các nền tảng để thúc đẩy hành động tài chính khí hậu và tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Ấn Độ phải dẫn đầu bằng cách vận động cho các hành động dựa trên liên minh, không chỉ giới hạn ở các dòng tài chính mà còn bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ. Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế, Hiệp hội vành đai Ấn Độ Dương và Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai và khí hậu (CDRI) là một số ví dụ về cách các liên minh theo chủ đề trong khu vực và quốc tế được thiết lập và huy động làm điểm khởi đầu cho vận động chính sách. Những kinh nghiệm học tập hợp tác này có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, cho phép xây dựng năng lực, đổi mới và phát triển các lộ trình chính sách riêng và tùy chỉnh hướng tới một quá trình chuyển đổi công bằng và hợp lý.

Kết luận

Ấn Độ có nhiều việc phải làm và là quốc gia đang chiếm ưu thế nhờ vai trò chủ tịch G20. Động lực này phải được tận dụng để thúc đẩy các chương trình nghị sự quan trọng. Đây là thời điểm thích hợp để Chính phủ Ấn Độ tích cực hoạt động trên mọi mặt trận nhằm thúc đẩy các lộ trình B20, C20, W20, L20, T20 và Y20 hướng tới hành động khí hậu hiệu quả hơn.

G20 là con đường vận động chính sách và xây dựng sự đồng thuận. Một phần quan trọng của chương trình nghị sự là thúc đẩy khả năng đầu tư của năng lượng tái tạo trong nước và các lĩnh vực quan trọng khác để đảm bảo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi có thể thu hút dòng vốn lớn hơn. Khả năng thúc đẩy tiến bộ trong nước và thực hiện các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của Ấn Độ sẽ vẫn là một trong những lợi thế lớn nhất của Ấn Độ trong khi thúc đẩy hành động quốc tế. Ấn Độ là nước đầu tiên giữ chức chủ tịch G20 sau Covid-19 với hoài bão lập lại trật tự bình thường cũ nhờ vào nội lực của dân số trẻ và những cam kết hướng tới tương lai.

Tài liệu tham khảo

[1] Samir Saran, “Thinking Progress: Making ‘G20’ Fit for 2020s,” Observer Research Foundation, 02/12/2022.
[2] Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group
[3] Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group
[4] Climate Transparency, The Climate Transparency Report 2020
[5] Lena Donat, “Japan’s G20 Presidency: Innovation For Climate Action,” GermanWatch, 2019.
[6] Bo Li, Bert Kroese, “Bridging Data Gaps Can Help Tackle the Climate Crisis,” IMFBlog, 2022.
[7] International Monetary Fund, Climate Change Indicators Dashboard – Renewable energy production, IMF, 2022.
[8] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies, UNEP, 2022.
[9] Homi Kharas et al., “Tracking emissions by country and sector,” Brookings, 29/11/2022.
[10] United Nations Environment Programme, “Inclusive Wealth Report,” UNEP,  2018.
[11] Nilanjan Ghosh, “Between Growth-fetishism and Green Recovery,” Ecology, Economy and Society–the INSEE Journal 5 (2): 5-13, 7/2022.
[12] Sayantani Biswas, “On World Environment Day, a report reveals a worrying tale for India’s coastline,” Livemint, 05/6/2022.
[13] The Indian Express, “Mumbai the second most polluted city in the world,” 14/2/2023.
[14] Vulnerable Twenty Group, “Climate Vulnerable Economies Loss Report”, 6/2022.
[15] Renita D’Souza, “Perspectives on a green taxonomy for India,” ORF Expert Speak, 11/11/2022.
[16] Sophie Baker, “Global ESG-data driven assets hit $40.5 trillion,” Pensions & Investments, 2/7/2020.
[17] Tẩy xanh - 'Greenwashing' đề cập đến các tuyên bố lừa đảo/thao túng nhằm đánh lừa công chúng tin rằng các công ty, chính phủ hoặc các nhà quản lý dân sự đang làm nhiều hơn cho môi trường so với thực tế. Điều này có thể liên quan đến việc làm cho một sản phẩm hoặc chính sách có vẻ thân thiện với môi trường hơn hoặc ít gây hại hơn so với thực tế.
[18] Hourcade, J.C, et al., “Scaling up climate finance in the context of Covid-19,” South Korea: Green Climate Fund, 2021.
[19] Rakesh Mohan, Deputy Governor, Speech on “Infrastructure Development In India: Emerging Challenges,” Reserve Bank of India, 2003.
[20] Trong số các công ty đã tuyên bố công khai mục tiêu phát thải ròng bằng 0 có các công ty Reliance Industries, Adani Group, TCS, HDFC Bank, Wipro, Mahindra & Mahindra, JSW Energy, ITC và Dalmia Cement. 64 công ty đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi), một liên minh toàn cầu cho phép các doanh nghiệp thiết lập các cam kết về khí hậu của từng quốc gia. Xem: Nidhi Singal, “Cuộc đặt cược lớn của India Inc. vào Net Zero,” Business Today, ngày 10 tháng 6 năm 2022.
[21] Barbara Davidson and Rob Schuwerk, Flying Blind: The glaring absence of climate risks in financial reporting, Carbon Tracker, 2021.
[22] Press Information Bureau, “Details of Coal Production & Coal based Power Generation upto November, 2022,” 14/12/2022.
[23] Hannah Schindler, “Managing the Phase-out of Coal A Comparison of Actions in G20 Countries,”, Briefing Paper, 5/2019, Climate Transparency.
[24] Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, “Electricity Generation,” Government of Australia.
[25] World Resource Institute, “Germany’s Coal Commission Guiding an Inclusive Coal Phase-Out,” WRI, 01/4/2021.
[26] Fatih Birol and Amitabh Kant, “India’s clean energy transition is rapidly underway benefiting the entire world,” International Energy Agency, 10/01/2022.
[27] Rajiv Bhatia, “Geopolitics, G20 and India’s Choices,” Gateway House, 25/8/2022.
[28] Andy Mukherjee, “All talk and no action,” Business Standard, 07/9/2015.

Tác giả: Aparna Roy và Charmi Mehta, Tổ chức Nghiên cứu Người quan sát (ORF)

Nguồn: https://www.orfonline.org/research/driving-the-g20s-climate-agenda/

 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục