Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 2)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 2)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ ẤN ĐỘ được đăng trên các ấn phẩm trong nước trong khoảng thời gian từ năm 1994 cho đến năm 2013. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

01:48 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 1)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ

(Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam)

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

 1. Ấn Độ: Từ "Bán lẻ tri thức" tiến lên đại học đẳng cấp quốc tế? / Phạm Thị Ly // Tạp chí Khoa học Giáo dục. - 2009. -no. 48. -tr. 59-62. -ISSN. 0868-3662
 2. Đào tạo kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin ở Ấn Độ / Đỗ Long // TC Kiểm toán. - 2008. -no. 3. -tr. 39-40. -ISSN. 0868-3227
 3. Giáo dục Ấn Độ trên con đường đổi mới và hội nhập / Phạm Quang Tiến // Dạy và Học ngày nay. - 2008. -no. 6. -tr. 58-61.
 4. Hệ thống đào tạo của cơ quan Tổng kiểm soát và kiểm toán Ấn Độ / Đỗ Long // TC Kiểm toán. - 2007. -no. 11. -tr. 38-40. -ISSN. 0868-3227
 5. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực văn hóa giáo dục những năm gần đây / Đỗ Thu Hà // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 58-60. -ISSN. 0868-2739
 6. Phân tích so sánh tổ chức hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở Trung Quốc và Ấn Độ / Nguyễn Hữu Hùng // TC Thông tin & Tư liệu. - 2002. -no. 1. -tr. 19-23. -ISSN. 0868-2798
 7. Quan hệ Ấn Độ - MNC Mỹ và nhân sự toàn cầu trong công nghệ thông tin / Bùi Phương Lan // Châu Mỹ ngày nay. - 2008. -no. 9. -tr. 41-46. -ISSN. 0868-36

KINH TẾ

 1. Ấn Độ: Những thách thức của ngành gia công / Hoàng Trung Dũng // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2009. -no. 282. -tr. 14-15. -ISSN. 0868-3808.
 2. Ấn Độ sẽ tăng nhanh sản lượng tôm / // Khoa học công nghệ thuỷ sản. - 1994. -no. 10. -tr. 14-16.
 3. Ấn Độ tăng cường sự hiện diện kinh tế ở châu Phi / Nguyễn Xuân Hoàn // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2009. -no. 262. -tr. 25. -ISSN. 0868-3808
 4.  Bí quyết phất lên của nhà doanh nghiệp giàu nhất Ấn Độ / Nguyễn // Ngoại thương. - 1999. -no. 40. -tr. 22-23.
 5. Bối cảnh quốc tế và tác động của nó tới con đường phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ / Trần Văn Tùng // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2007. -no. 2. -tr. 29-38. -ISSN. 1859-0519
 6. Các quy định pháp lý về đầu tư giữa ASEAN với các đối tác / Trịnh Hải Yến // TC Thương mại. - 2009. -no. 8. -tr. 15-16,19. -ISSN. 0866-7500
 7. "Con rồng" ... đang yếu thế // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2008. -no. 227. -tr. 12-15. -ISSN. 0868-3808
 8. Công nghệ chế tạo cơ khí nặng cho điện hạt nhân trên thế giới / Trần Minh Huân // Cơ khí Việt Nam. - 2009. -no. 142. -tr. 41-45. -ISSN. 0866-7056
 9. Công nghệ DUET và Hệ thống Thanh toán thẻ thông minh: Ấn Độ và Giải pháp tài chính vi mô - MFI / Trần Diễm Hằng // Tạp chí Tin học Ngân hàng. - 2009. -no. 5. -tr. 24-25. -ISSN. 1859-199X
 10. Công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn ở Ấn Độ / Nguyễn Điền // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 1995. -no. 5 (37). -tr. 41-43. -ISSN. 0868-2984
 11. Đặc khu kinh tế của Ấn Độ / Nguyễn Văn Lịch // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2008. -no. 7. -tr. 41-47. -ISSN. 0868-2984
 12. Đẩy mạnh buôn bán với thị trường Ấn Độ / Nguyễn Yến Khanh // TC Thương mại. - 2009. -no. 25. -tr. 24-25. -ISSN. 0866-7643
 13. Điểm lại sự tiến bộ trong quá trình tiến tới một nền kinh tế tri thức ở Braxin, Trung Quốc và Ấn Độ / Anuja Adhar Utz // Nghiên cứu kinh tế. - 2002. -no. 4. -tr. 70-73. -ISSN. 0866-7489
 14. Hiệp định AIFTA và những lợi ích đối với Việt Nam / Hoàng Kim Thủy // TC Thương mại. - 2010. -no. 24. -tr. 21-23. -ISSN. 0866-7643
 15. Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên ngoại thương Ấn Độ / Lê Nguyễn Hương Trinh // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 2004. -no. 2. -tr. 40-50. -ISSN. 0868-2984
 16. Hình thức BOT trong xây dựng cầu đô thị tại Ấn Độ / Esther Malini // Cầu đường Việt Nam. - 2007. -no. 3. -tr. 42-46.
 17. Kinh nghiệm chống bán phá giá của Ấn Độ và vấn đề hoàn thiện pháp luật về chống bán phá giá của Việt Nam / Phạm Đình Thưởng // TC Thương mại. - 2011. -no. 35. -tr. 5-7.
 18. Kinh tế Ấn Độ trên con đường hội nhập, hội nhập toàn cầu và quan hệ hợp tác kinh tế Ấn Độ - Đông Nam Á / Bùi Minh Sơn // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1997. -no. 3. -tr. 101-109. -ISSN. 0868-2739
 19. Kinh tế Ấn Độ trong nền kinh tế toàn cầu. / Lê Hải Vân // Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. - 2012. -no. 381. -tr. 39-42.
 20. Năng lượng nguyên tử của Ấn Độ và khả năng hợp tác với Việt Nam / Nguyễn Văn Lịch // TC Cộng sản. - 2008. -no. 787. -tr. 111-114.
 21. Nền kinh tế Ấn Độ: Doanh nghiệp là trung tâm của sự thành công / Hoàng Phong // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2007. -no. 32. -tr. 37-39. -ISSN. 0868-3808
 22. Ngành năng lượng Ấn Độ chọn hướng đi nào sau sự cố mất điện? / Nguyễn Quang // Năng lượng Việt Nam. - 2012. -no. 91+92. -tr. 22-28.
 23. Nhìn lại 30 năm quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ / Nguyễn Huy Hoàng // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 13-18. -ISSN. 0868-2739
 24. Những bài học từ thành công của Ấn Độ trong việc phát triển phần mềm / Xuân Cầm // Tin học và đời sống. - 2001. -no. 5. -tr. 26-27.
 25. Mô hình tăng trưởng ngành dệt may của một số nước và kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam / Hồ Tuấn // TC Thương mại. - 2008. -no. 38. -tr. 8-10. -ISSN. 0866-7500
 26. Mô hình phát triển Ấn Độ / // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2008. -no. 227. -tr. 6-11. -ISSN. 0868-3808
 27. Một số cách nhìn nhận về Rồng ở Ấn Độ và Đông Nam Á / Bùi Thị Thanh Mai // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2007. -no. 9. -tr. 69-72. -ISSN. 0868-2739
 28. Mười năm cải cách kinh tế Ấn Độ / Đỗ Đức Định // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 64-69. -ISSN. 0868-2739
 29. Ngoại thương Ấn Độ - Những trông đợi từ cuộc cải cách / Nguyễn Hương Trinh // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 2000. -no. 2. -tr. 52-55. -ISSN. 0868-2984
 30. Phát triển kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ: Tiềm năng của Ấn Độ trong toàn cầu hoá / Đức Linh // Thông tin khoa học xã hội. - 2007. -no. 3. -tr. 42-45. -ISSN. 0866-8647
 31. Quan hệ Ấn Độ - MNC Mỹ và nhân sự toàn cầu trong công nghệ thông tin / Bùi Phương Lan // Châu Mỹ ngày nay. - 2008. -no. 9. -tr. 41-46. -ISSN. 0868-3654
 32. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trước thềm thế kỷ XXI / Nguyễn Hoàng Giáp; Nguyễn Thị Thuỷ // Kinh tế và dự báo. - 2000. -no. 3. -tr. 31-32. -ISSN. 0866-7120
 33. Quan hệ kinh tế Nhật Bản - Ấn Độ: Những thay đổi và phát triển / Phạm Thị Thanh Bình // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 1999. -no. 5. -tr. 43-48. -ISSN. 0868-2984
 34. Quan hệ thương mại không chính thức của Ấn Độ trong khu vực SAARC / Lê Nguyễn Hương Trinh // Nghiên cứu kinh tế. - 2002. -no. 5. -tr. 53-61. -ISSN. 0866-7489
 35. Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN / Lê Nguyễn Hương Trinh // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2002. -no. 3. -tr. 31-39. -ISSN. 0868-2739
 36. Sử dụng thức ăn tăng sữa của Ấn Độ cho bò sữa tại Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì / Nguyễn Kim Ninh; Lê Trọng Lạp // Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm. - 1994. -no. 1. -tr. 16-17. -ISSN. 0866-7020
 37. Tầm nhìn 2020 và mục tiêu chiến lược trong quản lý tại Hiệp hội các ngân hàng hợp tác Nhà nước Ấn Độ / B.Subrahmanyam // TC ngân hàng. - 2004. -no. 13. -tr. 98-99. –ISSN. 0866-7462
 38. Thị trường phái sinh hàng hoá tại Ấn Độ - kinh nghiệm quản lý, phát triển cho Việt Nam / Lê Hoàng Nga // Công nghệ ngân hàng. - 2011. -no. 69. -tr. 43-48. -ISSN. 1859-3682
 39. Tìm con đường riêng sau cơn chấn động / Đinh Trọng Thắng // Tài chính. - 2002. -no. 1+2. -tr. 61-64. -ISSN. 005-56
 40. Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh / Từ Hồng Điệp // Tạp chí Thương mại. - 2010. -no. 30. -tr. 29-31. -ISSN. 0868-3227
 41. Trung Quốc và Ấn Độ đổi mới công nghệ để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu / Trần Văn Tùng // Nghiên cứu kinh tế. - 2009. -no. 1. -tr. 66-77. -ISSN. 0866-7489
 42. Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực cho 3G / Nguyễn Hoài An // Công nghệ thông tin và truyền thông. - 2009. -no. 552. -tr. 32-34. -ISSN. 0866-7039
 43. Trung Quốc và Ấn Độ: những đầu tàu kinh tế của tương lai / Trần Lương // Khoa học & Tổ quốc. - 2007. -no. 15. -tr. 32-35. -ISSN. 0868-2755
 44. Tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định tài chính của Ấn Độ - bài học cho Việt Nam / Lê Thị Tuấn Nghĩa; Lê Ánh Dương // Nghiên cứu kinh tế. - 2010. -no. 8. -tr. 70-76. -ISSN. 0866-7489
 45. Tự do hoá trao đổi có tác động lên sự tăng trưởng không? Những kinh nghiệm của ấn Độ và Hàn Quốc / Tiến Đạt // Thông tin khoa học xã hội. - 2006. -no. 8. -tr. 42-64. -ISSN. 0866-8647
 46. Vài nét về kinh tế Ấn Độ trong thời gian gần đây / Chu Văn Chúc // Nghiên cứu Quốc tế. - 1999. -no. 3. -tr. 45-48. -ISSN. 0868-2941
 47. Vài nét về tổ chức hoạt động khoáng sản tại Ấn Độ / Nguyễn Khắc Đăng // TC Công nghiệp mỏ. - 2001. -no. 1. -tr. 30-31. -ISSN. 0868-7052
 48. Về mô hình quản lý nhà nước đối với công nghiệp mỏ của Ấn Độ, những vấn đề có thể ứng dụng vào quản lý mỏ ở Việt Nam / Tạ Quang Hồng; Nguyễn Thị Hồng Hải; Trần Duy Anh // Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về quản lý công nghiệp mỏ ở nước ta. - 2002. -tr. 102-107.
 49. Việc xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Võ Đại Lược // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 2000. -no. 4. -tr. 48-54.
 50. Việt Nam và Ấn Độ: Hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ / Đặng Ngọc Hùng // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 19-26. -ISSN. 0868-2739
 51. Việt Nam với cam kết cắt giảm thuế quan theo hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ / Nguyễn Thị Thùy Dương // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2010. -no. 152. -tr. 33-35, 52. -ISSN. 1859-0012
 52. Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ / Lê Nguyễn Hương Trinh // TC Hoạt động khoa học. - 2003. -no. 5. -tr. 40-43. -ISSN. 0866-7152

​(Còn tiếp) (Xem tiếp phần 3)

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ - CIS)

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục