Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 6)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 6)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ ẤN ĐỘ được đăng trên các ấn phẩm trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

01:35 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 5)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ

(Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam)

 

 1. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong văn học nghệ thuật Ấn Độ thời kỳ toàn cầu hoá, Đỗ Thu Hà, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, 2009, Số 9 (176), tr.91-94. 
 2. Góp bàn về quá trình xâm nhập và truyền bá phật giáo ở Luy Lâu thời Bắc thuộc, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1991, Số 1992, tr.212-213.
 3. Hai bức tượng chùa Linh ứng (Đà Nẵng): Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001, Nguyễn Minh Ngọc, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001, Số 2002, tr.451-452.
 4. Hai cường quốc kinh tế ở Á châu và kinh nghiệm cho Việt Nam, Quý Đỗ, Tia sáng, 2006, Số 2+3, tr.34-37.
 5. Hàn Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỷ XXI, Đỗ Thanh Hà, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 2012, Số 6, tr.3-11.
 6. Hành động vô cần - tiêu chí đánh giá nhân vật anh hùng trong sử thi Mahabharata, Nguyễn Thị Tuyết Thu, Văn hóa dân gian, 2004, Số 3, tr.73-74.
 7. Hệ thống an sinh xã hội của Ấn Độ và bài học cho Việt Nam, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Nghiên cứu Con người, 2010, Số 06, tr.52-59.
 8. Hệ thống thần điện của người Chăm, Đồng Thành Danh, Nghiên cứu Tôn giáo, 2016, Số 02, tr.105-116.
 9. Hiệp định hạt nhân Mỹ-Ấn Độ và tác động đến nỗ lực chống phổ biến hạt nhân toàn cầu, Phạm Ngọc Uyển, Nghiên cứu Quốc tế, 2006, Số 3, tr.28-38.
 10. Hindu giáo- lịch sử và thần điện, Ngô Văn Doanh, Nghiên cứu Tôn giáo, 2003, Số 3(21), tr.61-69.
 11. Hình thế chiến lược trong tam giác Hoa Kỳ-Ấn Độ-Trung Quốc, Đỗ Trọng Quang,  Châu Mỹ ngày nay, 2006, Số 7, tr.42-49.
 12. Hình tượng khỉ trong nền pháp luật Phương Đông, Đinh Công Vĩ, Dân chủ và pháp luật, 2004, Số 1, tr.52-54.
 13. Hồ Chí Minh người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ, Trần Minh Trưởng, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013, Số 12, tr.59-69.
 14. Hoạt động ngân hàng ở Ấn Độ chú trọng phát triển ngành nghề nhỏ, Bùi Trọng Dân, Tạp chí Ngân hàng, 1999, Số 8, tr.45.
 15. Hoạt động thương mại của Ấn Độ ở Đông Nam Á thời cổ đại và trung đại, Nokoru Karashima, Ngiên cứu Lịch sử, 1995, Số 3(280), tr.67-82.
 16. Họat động truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ (đầu thế kỷ XVI), Đặng Văn Chương, Vĩnh Linh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2008, tr.30-36.
 17. Học viện Hành chính công Ấn Độ (IIPA), Lê Xuân Hùng, Tạp chí Quản lý nhà nước, 2013, Số 209, tr.95-97.
 18. Hội nghị các nước Á - Phi Băng Đung: 50 năm nhìn lại, Nguyễn Công Khanh, Nghiên cứu Lịch sử, 2005, Số 10, tr.33-37.
 19. Hội nghị luật gia quốc tế New Delhi về Ấn Độ Dương - Khu vực hòa bình (9-1982), Hoàng Nguyên, Luật học, 1983, Số 1(41), tr.32-38.
 20. Hội nghị quốc tế về nhân học và dân tộc học lần thứ X tổ chức tại Ấn Độ, Đỗ Kim Ngân, Dân tộc học Trung tâm KHXH và NVQG, 1979, Số 4, tr.91-94.
 21. Hội nhập giáo dục đại học thế kỷ XXI: Những bài học từ Ấn Độ, Philip G. Altbach, N. Jayaram, Phạm Thị Ly dịch, Tia sáng, 2009, Số 15, tr.35-37.
 22. Hội nước Ấn Độ, Chu Mạnh Cường, Dân tộc và Thời đại, 2005, Số 77, tr.19-32.
 23. Hợp tác khoa học công nghệ ở Ấn Độ, Hoàng Thị Điệp, Nghiên cứu Văn học, 2008, Số 8, tr.49-55.
 24. Hợp tác văn hóa khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo Việt Nam - Ấn Độ trong thập niên 90, Nguyễn Hoàng Giáp, Tạp chí Hoạt động Khoa học, 2000, Số 5, tr.39.
 25. Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực văn hóa giáo dục những năm gần đây, Đỗ Thu Hà, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 6, tr.58-60.
 26. Hướng tới dân nghèo: Trường hợp của Ấn Độ và Inđônêxia, Võ Xuân Vinh, Đông Nam Á, 2004, Số 11, tr.4-6.
 27. Huyền thọai Ấn Độ và Raja Rao, Đỗ Thu Hà, Nghiên cứu Văn học, 2008, Số 8, tr.112-128.
 28. Hyderabad 'Thung lũng Silicon' của Ấn Độ, Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 14, Tháng 7, tr.37.
 29. I-flex nhìn về phía trước hướng tới tầm cao, Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, 2005, Số 248(449), tr.29-32.
 30. Indira Gandhi - Một bản lĩnh chính trị lớn, Nguyễn Công Khanh, Nghiên cứu Lịch sử, 1996, Số 4(287), tr.75-79.
 31. IPPA và Hội nghị lần thứ 14 tại YOGYAKARTA (Indonesia), Bùi Vinh, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990, Số 1991, tr.22-24.
 32. Islam trong nền văn hóa nghệ thuật Malaysia, Phạm Thị Vinh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2003, Số 62, tr.47-53.
 33. Jawaharlal Nêhru và nền văn hóa Ấn Độ, Trần Phương Hoa, Văn hóa nghệ thuật Bộ VHTT, 1993, Số 06(114), tr.90-92.
 34. Kâlidâsa và ảnh hưởng của ông trong văn học cổ điển Ấn Độ, Nguyễn Đức Đàn, Tạp chí Văn học, 1997, Số 7(305), tr.26.
 35. Khái niệm RaSa trong nghệ thuật sân khấu Ấn Độ, Ngô Văn Doanh, Văn hóa nghệ thuật Bộ VHTT, 1997, Số 08(158), tr.85-88.
 36. Khai quật di tích kiến trúc Trâm Quỳ thuộc văn hóa Óc Eo, Nguyễn Đức Lưu, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990, Số 1991, tr.241-245.
 37. Khai quật Gò Chùa (Phụng Sơn Tự), Đoàn Lê Trần, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1992, Số 1993, tr.149-150.
 38. Khái quát về nghệ thuật kiến trúc cổ Châu Á, Nguyễn Đức Thiềm, Kiến trúc Việt Nam, 2004, Số 9, tr.76-81.
 39. Khảo cổ học và quá trình trùng tu các đền tháp Ấn Độ giáo được xây dựng bằng gạch: Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2000, Hoàng Đạo Kính, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2000, Số 2000, tr.15-16.
 40. Khảo sát vài nét về vấn đề từ vựng, ngữ nghĩa tiếng Sanskrit trong văn hóa Óc Eo, Thái Văn Chải, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1992, Số 3, tr.43-52.
 41. Khỉ Bồ Tát ở Tây Tạng, Trương Sỹ Hùng, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2004, Số 6, tr.32,33,35.
 42. Kho thiêng trong lòng tháp Chăm: Từ văn bản cổ Ấn Độ đến phát hiện khảo cổ, Võ Văn Thắng, Khảo cổ học, 2013, Số 06, tr.25-38,
 43. Khoa học công nghệ Ấn Độ phục vụ công nghiệp hoá, Thái Văn Tân, Tạp chí Hoạt động Khoa học, 1996, Số 7, tr.34.
 44. Khoa học là văn hoá - Văn hoá làm khoa học, Phạm Duy Hiển, Tia sáng, 2006, Số 14, tr.15-17.
 45. Khuynh hướng dân gian trong nghệ thuật chính thống Ấn Độ và một số nước ở Đông Nam Á, Chu Khắc, Nghiên cứu Nghệ thuật Bộ Văn hóa, 1975, Số 09(9), tr.137-151.
 46. Kịch R.Tago, Lưu Đức Trung, Nghiên cứu Văn học, 2006, Số 6, tr.62-66.
 47. Kiến trúc Phương Đông: nhịp độ phát triển và truyền thống, An Ngọc, Kiến trúc Việt Nam, 2004, Số 12, tr.64-66. (Xem tiếp phần 7)

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ)

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục