Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam: Sự phụ thuộc lẫn nhau và cơ hội hợp tác (Phần 2)

Vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam: Sự phụ thuộc lẫn nhau và cơ hội hợp tác (Phần 2)

05:22 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 1)

Mahendra P Lama*

Vùng Đông Bắc Ấn Độ (NER): Các bối cảnh và tiềm năng

Tám bang của vùng Đông Bắc Ấn Độ (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim và Tripura) chiếm 7,9% tổng diện tích địa lý của Ấn Độ, 3,76% tổng dân số cả nước và 2,8% tổng sản phẩm quốc nội ròng (NDP). Biên giới phía Đông Bắc chiếm hơn 36% tổng biên giới đất liền 15106 km của Ấn Độ. Điều này làm cho NER trở thành một đơn vị địa lý tích hợp với hơn 98% biên giới của nó là với các nước láng giềng quốc tế của Ấn Độ, có đặc trưng là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học và các hồ chứa nước. Các nền văn hóa, ngôn ngữ và tiểu văn hóa, các nhóm sắc tộc nằm rải rác xung quanh những con sông, núi và biển quý hiếm và tuyệt đẹp trong một địa lý nhỏ và chặt chẽ. Mối quan hệ gắn bó trải dài toàn bộ biên giới quốc tế của khu vực.

Tất cả các tiểu bang khu vực NER đã được đưa vào Danh mục các Bang đặc biệt (SCS) cho đến khi thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Tài chính lần thứ 14 vào năm 2014[1]. Theo SCS, NER đã nhận được tài trợ tự do cho các dự án thuộc khu vực trung tâm và được hỗ trợ từ bên ngoài.

NER đã được ban cho các điều khoản hiến pháp, thể chế và phát triển tài chính đặc biệt, qua đó cho thấy quyền tự chủ và giải thể liên bang ở một mức độ đáng kể. Có những điều khoản rất đặc biệt trong Hiến pháp Ấn Độ đối với NER.

Một quỹ sáng tạo chính khác được cung cấp theo “Sáng kiến ​​mới cho khu vực Đông Bắc” vào năm 1996, trong đó từ giai đoạn 8 trở đi, có ít nhất 10% Ngân sách Kế hoạch của các Bộ / ngành Trung ương đã được thực hiện. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ dành cho 4% dân số Ấn Độ. Để tách biệt với ngân sách bình thường hết hạn vào cuối mỗi năm tài chính, số dư chưa thanh toán được tích lũy vào Tài nguyên trung tâm không bị mất (NLCPR) được tạo ra trong năm 1997–1998 có thể tích lũy các năm sau và được rút ra bất cứ khi nào cần thiết, chủ yếu cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Ví dụ, một báo cáo đề cập rằng, chỉ riêng trong năm 2014-2015, quỹ khu vực trung tâm NER có khoảng 480.000 triệu Rs.[2]

Chính phủ Ấn Độ thành lập Hội đồng Đông Bắc năm 1971 và cũng khởi xướng Sở Phát triển vùng Đông Bắc vào tháng 9 năm 2001, sau đó nâng cấp thành Bộ Phát triển vùng Đông Bắc hoặc MDoNER vào tháng 5 năm 2004. Đây là Bộ duy nhất có một lãnh thổ độc quyền có thẩm quyền phối hợp lập kế hoạch, thực hiện giám sát các đề án và dự án phát triển. Việc thành lập MDoNER đã làm giảm mạnh vai trò của Hội đồng Đông Bắc (NEC) được thành lập tại Shillong vào năm 1971 và được cải tạo vào năm 2004 với tư cách là cơ quan lập kế hoạch vùng.[3]

Bên cạnh một số dự án của chính quyền trung ương, nhiều cơ quan chuyên môn đã được thành lập trong hai thập kỷ qua dành riêng cho NER bao gồm Công ty TNHH Tiếp thị Nông nghiệp khu vực Đông Bắc (NERAMAC); Tổng công ty Phát triển Thủ công mỹ nghệ Đông Bắc (NEHHDC); Công ty Cổ phần Phát triển Tài chính Đông Bắc (NEDFi); Tập đoàn Điện lực Đông Bắc (NEEPCO), Viện Y học Dân gian Đông Bắc (NEIFM) và một số công ty khác.

Một số chính sách thúc đẩy đầu tư và tăng cường cơ sở sản xuất chủ yếu nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa và tạo việc làm cho người dân địa phương đã được thả nổi bởi chính quyền trung ương và chính phủ. Trong thập kỷ qua, hiệu quả đáng chú ý nhất là Chính sách khuyến khích đầu tư và công nghiệp Đông Bắc, 2007 (NEIIPP, 2007). Vòng khuyến khích thứ ba được gọi là Đề án Phát triển Công nghiệp Đông Bắc 2018 (NEIDS) đã được khởi xướng dựa trên bối cảnh tương tự thành công của các bang đặc biệt khác như Jammu và Kashmir, Uttarakhand và Himachal Pradesh[4].

Trong vòng mới, một can thiệp chính sách cụ thể được gọi là Đề án Trợ cấp Đầu tư Trung ương, cho các đơn vị công nghiệp trong NER nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp đã được giới thiệu. (Các điều khoản của Đề án này được áp dụng cho tất cả các đơn vị công nghiệp mới[5] cũng như các đơn vị hiện có[6] để mở rộng đáng kể[7] và được đặt ở bất kỳ đâu trong NER. Nó bao gồm các lĩnh vực quan trọng như ngành công nghiệp công nghệ sinh học, ngành công nghiệp sản xuất điện và lĩnh vực dịch vụ bao gồm khách sạn, y tế và sức khỏe, các viện đào tạo nghề[8]. Các trợ cấp như vậy[9] được áp dụng cho các đơn vị trong khu vực tư nhân, khu vực chung, khu vực hợp tác xã cũng như các đơn vị được thành lập bởi các Chính phủ Tiểu bang có liên quan đến Khu vực Đông Bắc).

Như phần tiếp theo của việc thực hiện các biện pháp này, đã có các khoản đầu tư đáng chú ý trong các lĩnh vực khác nhau ở một số bang trong NER bao gồm cả trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Cơ sở hạ tầng vẫn là trở ngại nghiêm trọng nhất trong gần 60 năm sau khi độc lập. Việc tiếp cận và mở rộng thị trường chịu tổn thất sâu sắc nhất. Tuy nhiên, các sáng kiến quan trọng đã được thực hiện để kết nối khu vực NER với phần còn lại của Ấn Độ và với các nước láng giềng. (Xem tiếp phần 3)


[1] Các tiểu bang đặc biệt (SCS) được giới thiệu vào năm 1969 theo các khuyến nghị của Ủy ban Tài chính lần thứ 5 để hỗ trợ các tiểu bang có cơ sở tài nguyên thấp. SCS được cung cấp cho các bang có i) địa hình đồi núi và địa hình khó khăn, ii) mật độ dân số thấp và / hoặc chia sẻ khá lớn của quần thể bộ lạc; iii) vị trí chiến lược dọc biên giới với các nước láng giềng; iv) kinh tế và cơ sở hạ tầng lạc hậu; và v) bản chất không khả thi của tài chính nhà nước. Khảo sát kinh tế Ấn Độ 2014-2015, Bộ Tài chính, Chính phủ Ấn Độ, Oxford, New Delhi, 2015

[2] Đông Bắc Ấn Độ đang nổi lên, KPMG & FICCI- Đông Bắc, Guwahati 2015, p 6

[3] Xem báo cáo của Ủy ban Quốc gia về khôi phục Hội đồng Đông Bắc, Bộ Nội vụ, Chính phủ Ấn Độ, 2004

[4] Đề án tạo ưu đãi cho các bang đặc biệt đã được mở rộng cho Jammu và Kashmir vào năm 2002 và Himachal Pradesh và Uttarakhand vào năm 2003. Theo gói trợ cấp đầu tư trung ương, trợ cấp lãi suất trung ương và trợ cấp bảo hiểm toàn diện cho các đơn vị công nghiệp được thành lập tại các tiểu bang này. Điều này cũng bao gồm miễn 100% thuế tiêu thụ đặc biệt trung tâm với quyền lợi CENVAT và miễn 100% thuế thu nhập tại J & K và miễn 100% thuế thu nhập trong thời hạn 5 năm đối với Himachal Pradesh và Uttarakhand.

[5] ‘Đơn vị công nghiệp’ có nghĩa là bất kỳ đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghiệp nào, đơn vị dịch vụ phù hợp khác với đơn vị do Chính phủ quản lý.

[6] Một đơn vị công nghiệp để thiết lập các bước hiệu quả nào đó đã được thực hiện trước 1.4.2007.

[7] Tăng giá trị đầu tư vốn cố định vào nhà máy và máy móc của một đơn vị công nghiệp không dưới 25%, với mục đích mở rộng năng lực/ hiện đại hóa và đa dạng hóa.

[8] Bao gồm quản lý khách sạn, ăn uống và thực phẩm, hàng thủ công, phát triển kinh doanh, điều dưỡng và y tế, đào tạo liên quan đến hàng không dân dụng, thời trang, thiết kế và đào tạo công nghiệp. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp chủ yếu là hàng hóa thuộc Chương 24 của Biểu đầu tiên của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Trung ương, 1985 (5 năm 1986) liên quan đến thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; túi nhựa dưới 20 micron theo quy định của Bộ Môi trường và hàng hóa thuộc Chương 27 của Biểu thuế đầu tiên của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Trung ương năm 1985 do các nhà máy lọc dầu hoặc khí đốt sản xuất không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định này.

[9] Giới hạn tự động phê duyệt trợ cấp ở mức này sẽ là 55 triệu Rs. Một Ủy ban được trao quyền sẽ quyết định về việc cấp khoản trợ cấp đầu tư vốn cao hơn 15 triệu nhưng tối đa là 300 triệu Rs.


* Giáo sư Kinh tế Nam Á, Trường nghiên cứu quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi, đồng tác giả của tài liệu 'Tầm nhìn 2020' của khu vực Đông Bắc; Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sikkim, Cựu thành viên, Ban Cố vấn An ninh Quốc gia, Chính phủ Ấn Độ, Email: mahendralama1961@gmail.com

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục