Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 12)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 12)

01:16 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 11)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc 

 

XI. KIÊN TRÌ “MỘT NƯỚC HAI CHẾ ĐỘ”, THÚC ĐẨY THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

Từ khi Hong Kong, Macau trở về Trung Quốc đến nay, thực tiễn “Một nước, hai chế độ” đã đạt những thành công khiến cả thế giới kinh ngạc. Sự thật đã chứng minh, “một nước hai chế độ” là phương án tốt nhất giải quyết vấn đề Hong Kong, Macau do lịch sử để lại, cũng là chế độ tốt nhất để duy trì phồn vinh, ổn định lâu dài của Hong Kong, Macau sau khi trở về Trung Quốc.

Muốn duy trì phồn vinh, ổn định lâu dài của Hong Kong và Macau bắt buộc phải quán triệt toàn diện và đúng đắn phương châm “một nước hai chế độ”, “người Hong Kong quản lý Hong Kong”, “người Macau quản lý Macau”, tự trị cao độ, nghiêm túc làm việc theo Hiến pháp và luật cơ bản, hoàn thiện chế độ và cơ chế liên quan đến việc thực thi luật cơ bản. Phải ủng hộ Chính quyền Đặc Khu Hành chính và Trưởng Đặc Khu Hành chính điều hành, quản lý công việc; tích cực làm việc theo pháp luật, đoàn kết, dẫn dắt nhân sĩ các giới Hong Kong, Macau đồng tâm hiệp lực hướng tới phát triển, thúc đẩy hài hòa, bảo đảm và cải thiện dân sinh; thúc đẩy dân chủ một cách có trật tự, giữ gìn ổn định xã hội, thực hiện trách nhiệm chế độ Hiến pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước.

Sự phát triển của Hong Kong, Macau gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của nội địa. Phải ủng hộ Hong Kong, Macau hội nhập vào đại cục phát triển của đất nước, lấy việc xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau, hợp tác giữa Quảng Đông, Hong Kong, Macau, hợp tác khu vực đồng bằng châu thổ sông Châu Giang mở rộng... làm trọng điểm; thúc đẩy toàn diện hợp tác cùng có lợi giữa nội địa với Hong Kong, Macau; xây dựng và hoàn thiện các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi cho cư dân Hong Kong, Macau phát triển tại nội địa.

Kiên trì “người Hong Kong quản lý Hong Kong”, “người Macau quản lý Macau” với chủ thể là những con người yêu nước, phát triển và làm lớn mạnh lực lượng yêu nước, yêu Hong Kong và yêu Macau; tăng cường ý thức về đất nước và tinh thần yêu nước của đồng bào Hong Kong, Macau, để đồng bào Hong Kong, Macau cùng với nhân dân Trung Quốc gánh vác tránh nhiệm lịch sử phục hưng dân tộc, cùng hưởng vinh quang vĩ đại phồn vinh và giàu mạnh của Trung Quốc.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn tổ quốc, là nguyện vọng chung của toàn thể con em Trung Hoa, là lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa. Cần tiếp tục kiên trì phương châm “hòa bình thống nhất, một nước hai chế độ”, thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, thúc đẩy tiến trình hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ hai bờ. “Nhận thức chung năm 1992” thể hiện nguyên tắc một nước Trung Quốc đã xác định rõ tính chất căn bản của quan hệ hai bờ, là then chốt để bảo đảm quan hệ hai bờ phát triển hòa bình. Công nhận sự thật lịch sử của “Nhận thức chung năm 1992”, đồng thuận việc hai bờ cùng thuộc một nước Trung Quốc, thì hai bờ sẽ triển khai được đối thoại, hiệp thương giải quyết những vấn đề mà đồng bào hai bờ quan tâm, sự giao lưu giữa bất kỳ chính đảng và đoàn thể nào của Đài Loan với đại lục cũng sẽ không còn rào cản nào.

Đồng bào hai bờ là anh em ruột thịt cùng chung vận mệnh, là người một nhà “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Chúng ta kiên trì quan điểm “hai bờ là người thân trong một nhà”, tôn trọng chế độ xã hội hiện có tại Đài Loan và cách sống của đồng bào Đài Loan, sẵn sàng làm trước việc chia sẻ cơ hội phát triển của đại lục với đồng bào Đài Loan. Chúng ta sẽ mở rộng giao lưu hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa hai bờ, thực hiện cùng có lợi và dành ưu đãi cho nhau, từng bước dành đãi ngộ cho đồng bào Đài Loan bình đẳng với đồng bào đại lục trong học tập, lập nghiệp, làm việc, sinh sống tại đại lục, tăng thêm lợi ích cho đồng bào Đài Loan; sẽ thúc đẩy đồng bào hai bờ cùng tôn vinh văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy giao thoa, hòa hợp về văn hóa.

Trung Quốc kiên quyết giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, quyết không cho phép tái diễn bi kịch lịch sử đất nước bị chia rẽ. Tất cả mọi hoạt động chia rẽ tổ quốc đều chắc chắn sẽ bị toàn thể nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối. Chúng ta có ý chí kiên định, có đủ niềm tin, đủ năng lực làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức; quyết không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ chính đảng nào chia rẽ bất kỳ một phần lãnh thổ nào của Trung Quốc tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ hình thức nào.

Thưa các đồng chí! Thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa là giấc mơ chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, chỉ cần toàn thể con em Trung Hoa, trong đó có đồng bào Hong Kong, Macau, Đài Loan, thuận theo xu thế lớn của lịch sử, cùng gánh vác trọng trách dân tộc, nắm chắc vận mệnh dân tộc trong tay mình, thì nhất định có thể cùng mở ra tương lai tốt đẹp phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa!

XII. KIÊN TRÌ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH, THÚC ĐẨY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CÙNG CHUNG VẬN MỆNH CỦA NHÂN LOẠI

Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, cũng là chính đảng phấn đấu vì sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi việc có đóng góp mới, to lớn hơn cho nhân loại là sứ mệnh của mình.

Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thực hiện nghiêm tôn chỉ chính sách ngoại giao duy trì hòa bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển; kiên định không thay đổi việc phát triển hợp tác hữu nghị với các nước trên cơ sở Năm nguyên tắc chung sống hòa bình; thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới tôn trọng lẫn nhau, công bằng chính nghĩa, hợp tác cùng thắng.

Thế giới đang ở trong thời kỳ phát triển lớn, biến đổi lớn và điều chỉnh lớn, hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại. Đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế và thông tin hóa xã hội, đa dạng hóa văn hóa đã phát triển vào chiều sâu; những thay đổi của hệ thống quản trị toàn cầu và trật tự quốc tế diễn ra nhanh chóng; mức độ gắn bó, dựa vào nhau để tồn tại giữa các nước ngày càng sâu sắc; tương quan lực lượng quốc tế có xu hướng ngày càng cân bằng; xu thế lớn hòa bình và phát triển là không thể đảo ngược. Đồng thời, các nhân tố bất ổn định và không xác định mà thế giới phải đối mặt cũng trở nên nổi bật, động lực tăng trưởng kinh tế thế giới còn yếu, phân hóa giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng, các vấn đề điểm nóng khu vực liên tiếp xảy ra, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, đại dịch bệnh truyền nhiễm và biến đổi khí hậu tiếp tục lan rộng, loài người đang đứng trước nhiều thách thức chung.

Thế giới mà chúng ta đang sống tràn đầy hy vọng, nhưng cũng đầy rẫy những thách thức. Chúng ta không thể vì sự phức tạp của hiện thực mà từ bỏ giấc mơ, cũng không thể vì sự xa vời của lý tưởng mà từ bỏ theo đuổi. Không có quốc gia nào có thể tự mình ứng phó được với những thách thức mà nhân loại phải đối mặt, cũng không có quốc gia nào có thể đóng cửa cô lập.

Trung Quốc kêu gọi nhân dân các nước chung sức chung lòng, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại, xây dựng thế giới hòa bình lâu dài, an ninh rộng khắp, cùng  phồn vinh, mở cửa bao trùm, sạch sẽ tươi đẹp. Cần tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương bình đẳng, kiên quyết từ bỏ tư duy Chiến tranh lạnh và chính trị cường quyền, đi theo con đường mới giao lưu giữa các nước là đối thoại và không phải đối đầu, kết bạn chứ không phải liên kết đồng minh. Cần kiên trì giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, giải quyết bất đồng bằng hiệp thương, tính toán tổng thể ứng phó với những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Cần trên cùng một thuyền hỗ trợ nhau cùng qua sông, thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng ngày càng mở cửa, bao trùm, cùng hưởng, cân bằng và cùng thắng. Cần tôn trọng tính đa dạng của của các nền văn minh thế giới, lấy giao lưu văn minh để vượt qua sự ngăn cách văn minh, lấy sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh để vượt qua sự xung đột văn minh, lấy sự cùng tồn tại giữa các nền văn minh để vượt qua tính ưu việt văn minh. Cần kiên trì thân thiện với môi trường, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ mái nhà chung trái đất mà cả nhân loại sinh tồn.

Trung Quốc kiên định thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, tôn trọng quyền lựa chọn con đường phát triển của nhân dân các nước, bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế, phản đối việc áp đặt ý chí của mình cho người khác, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối lấy mạnh ức hiếp yếu. Trung Quốc quyết không hy sinh lợi ích của nước khác để phát triển bản thân, cũng quyết không từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình, bất cứ ai cũng không nên ảo tưởng Trung Quốc sẽ nuốt trái đắng để lợi ích của mình bị tổn hại. Trung Quốc thực thi chính sách quốc phòng phòng ngự. Sự phát triển của Trung Quốc không gây đe dọa đối với bất cứ nước nào. Trung Quốc bất kể là phát triển đến mức độ nào cũng sẽ không bao giờ xưng bá, không bao giờ bành trướng.

Trung Quốc tích cực phát triển quan hệ đối tác toàn cầu, mở rộng điểm giao thoa lợi ích với các nước, thúc đẩy điều phối và hợp tác với các nước lớn, xây dựng khuôn khổ quan hệ nước lớn tổng thể ổn định phát triển cân bằng, làm sâu sắc quan hệ với các nước láng giềng theo quan điểm “thân, thành, huệ, dung” và phương châm ngoại giao láng giềng “thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng”, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển theo quan điểm đúng đắn về đạo nghĩa và lợi ích cùng quan điểm thực sự thân thiện và chân thành. Tăng cường giao lưu hợp tác với các chính đảng và tổ chức chính trị các nước, thúc đẩy giao lưu đối ngoại của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Hội nghị Chính trị hiệp thương, quân đội, địa phương và đoàn thể nhân dân…

Trung Quốc kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên trì mở cửa để xây dựng đất nước, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, nỗ lực thực hiện trao đổi chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, thông suốt thương mại, lưu thông dòng vốn, gắn kết lòng dân, tạo kênh hợp tác quốc tế mới, tăng thêm động lực mới cùng phát triển. Đẩy mạnh viện trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển Nam - Bắc. Trung Quốc ủng hộ thể chế thương mại đa phương, thúc đẩy xây dựng khu thương mại tự do, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở.

Trung Quốc kiên trì quan điểm quản trị toàn cầu cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, đề xướng dân chủ hóa quan hệ quốc tế, kiên trì các nước không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu, giàu nghèo đều bình đẳng như nhau, ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò tích cực, ủng hộ mở rộng tính đại diện và tiếng nói của các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế. Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước lớn có trách nhiệm, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc.

Thưa các đồng chí! Vận mệnh của thế giới đang nắm trong tay nhân dân các nước, tương lai của loài người phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhân dân các nước. Nhân dân Trung Quốc mong muốn cùng nhân dân các nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại, cùng tạo dựng tương lai tốt đẹp của nhân loại. (Xem tiếp phần 13)

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục