Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu chương trình Du học Ấn Độ do Bộ giáo dục Ấn Độ quản lý.

Đào tạo - Bồi dưỡng 03:02 26-08-2022

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ các Bộ Ban Ngành do chương trình e-ITEC của Chính phủ Ấn Độ tài trợ năm 2021-2022.

Đào tạo - Bồi dưỡng 03:00 26-08-2022

Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi (2/10/1869-2/10/2021) và 75 năm Ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ, Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ chiếu vở kịch “Yugpurush: Mahatma Na Mahatma”.

Đào tạo - Bồi dưỡng 03:57 26-08-2022

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ gồm các khóa học ngắn và trung hạn trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tài chính kế toán, Môi trường, Năng lượng, Quản lý doanh nghiệp và các khóa học chuyên biệt.

Đào tạo - Bồi dưỡng 03:55 26-08-2022

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10