Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Ấn Độ hiện đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trên thế giới. Sự phát triển đáng chú ý này của Ấn Độ có phần lớn là nhờ vào đóng góp quan trọng của Khoa học và Công nghệ (KHCN).

Bình luận 04:00 31-10-2023

Mặc dù văn hóa và các mối liên hệ lịch sử có thể đóng vai trò là chất xúc tác để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, nhưng chỉ riêng giao lưu văn hóa không thể củng cố mối quan hệ mãi mãi. Phạm vi mở rộng các mối quan hệ này rất phong phú và cần bắt đầu bằng việc mở rộng mắt xích yếu nhất trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, đó là quan hệ kinh tế.

Bình luận 04:00 31-10-2023

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành một mảng quan trọng trong mối quan hệ đối ngoại giữa hai quốc gia, là một trong những điểm sáng trong quan hệ chung giữa hai nước.

Bình luận 04:00 31-12-2023

Từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1972 và đặc biệt là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Bình luận 04:00 30-11-2023

Ngày 7-1-1972, Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, khởi đầu cho một giai đoạn mới đầy ý nghĩa trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Bình luận 03:00 30-11-2023

Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam bắt nguồn sâu xa trong lịch sử, có niên đại hơn hai thiên niên kỷ.

Bình luận 03:00 30-11-2023

Chương trình Học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) của Chính phủ Ấn Độ, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ trực tiếp tổ chức và quản lý. Bài viết thông tin tổng quan về Chương trình ITEC, ý nghĩa của chương trình ITEC đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, và chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tác giả khi tham gia chương trình này.

Bình luận 03:00 30-11-2023

Năng động chóng mặt, Bengaluru đã đến ngã ba đường quyết định tương lai của mình.

Bình luận 11:00 15-12-2023

Khi nói đến Trung Quốc, địa chính trị và công nghệ gắn liền với suy nghĩ của Ấn Độ. Điều này đã dẫn đến các lệnh cấm đối với các ứng dụng trò chơi và mạng xã hội của Trung Quốc, hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ, những lo ngại về mạng viễn thông và chuỗi cung ứng bán dẫn, v.v. Và mối lo ngại của Ấn Độ về sự xâm nhập của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ của nước này ngày càng tăng.

Bình luận 10:00 06-11-2023

Thế mạnh của quốc gia là rất nhiều nhưng nạn tham nhũng và tăng trưởng việc làm yếu đang đe dọa điều đó

Bình luận 09:00 03-11-2023

CISSOCIAL MEDIA

Video - Ảnh

Bạn quan tâm nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10